Sunteți aici: » Știri » Anunț de angajare

Anunț de angajare

Marți, 29 septembrie 2015

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasnaorganizează concurs la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4
pentru ocuparea funcției vacante de:

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna

organizează concurs

la sediul Consiliului Județean Covasna din Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4
pentru ocuparea funcției vacante de:

consilier (funcție de execuţie) la biroul de programe turistice din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna

după următorul program:
- depunerea dosarelor de înscriere până la data de 16.10.2015, inclusiv, ora 12,
- susținerea probei scrise în data de 21.10.2015 ora 11 și
- a probei de interviu în data de 23.10.2015 ora 11.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economia turismului sau geografia turismului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al Asociaţiei aflat la sediul Consiliului Judeţean Covasna din Piața Libertății nr. 4, municipiul Sfântu Gheorghe, telefon 0736333780.

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier (funcție de execuţie) la biroul de programe turistice din cadrul aparatului tehnic al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna poate fi studiată aici

LISTA actelor pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu dosarul de concurs poate fi studiată aici.

REGULAMENTUL concursului poate fi studiat aici.


Preşedinte,
GRÜMAN Róbert - Csongor

 

Noutăți