Sunteți aici: » Activitate CJ » Convocator

Convocator

 

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 67/2021,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna în şedinţă ordinară,
în data de 15 aprilie 2021, ora 1200

care va avea loc online pe platforma ZOOM,
cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiecte de hotărâri:
 1. pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2022-2024, respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Exploconstruct SRL pe anul 2021;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unităților de cult, din bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2021”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

 

 1. privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”Reabilitarea Galeriei de Artă - Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”REABILITARE CASTEL MIKÓ”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

 1. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I și II

 

 1. Alte materiale
 1. Raportul de activitate pe anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás.

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 1. Raport supra situației gestionării bunurilor în pentru anii 2019 și 2020;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

 

 1. Diverse

 

Şedinţa este publică și poate fi urmărită pe facebook live.

Noutăți