Sunteți aici: » ATOP » Despre ATOP

Despre ATOP

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna

 

La nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine publică care este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității. Această autoritate se constituie și funcționează pe lângă consiliul județean și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna (A.T.O.P. Covasna) funcționează pe lângă Consiliul Județean Covasna și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 163/2016 a Consiliului Județean Covasna.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este alcătuită din șeful Inspectoratului Județean de Poliție Covasna, reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul teritorial Covasna, subprefectul județului Covasna, 6 consilieri județeni, 3 reprezentanți ai comunității din județul Covasna desemnați de președintele consiliului județean,șeful Inspectoratului de Jandarmi Judeșean „Gheorghe Doja” Covasna, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna, șeful Poliției Locale a Municipiul Sfântu Gheorghe.

Desemnarea nominală a membrilor A.T.O.P. se validează prin hotărârea consiliului județean, pe o perioadă de 4 ani.

Mandatul membrilor A.T.O.P. Covasna este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliul județean, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna este condusă de un președinte și un vicepreședinte.

A.T.O.P. Covasna își desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru.

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna asigură, prin activitatea sa, reprezentarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică, având următoarele atribuții principale:

  1. contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;
  2. sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
  3. face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
  4. organizează consultări cu membri comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
  5. prezintă informări în şedinţele consiliului județean, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
  6. elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie.

Consiliul Județean Covasna asigură, potrivit competențelor sale, condițiile materiale, financiare, spațiul și logistica necesară funcționării A.T.O.P. Covasna prin alocarea de fonduri proprii în vederea asigurării funcționării acesteia.

Noutăți