Sunteți aici: » Știri » E-health, dar şi în ungureşte

E-health, dar şi în ungureşte

Joi, 3 noiembrie 2011

În 3 noiembrie a avut loc la Covasna reuniunea grupului de lucru al AER (Assembly of European Regions - Adunarea Regiunilor Europene) pentru implementarea sistemului e-Health.

În 3 noiembrie a avut loc la Covasna reuniunea grupului de lucru al AER (Assembly of European Regions - Adunarea Regiunilor Europene) pentru implementarea sistemului e-Health.

La deschiderea evenimentului Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a declarat: o caracteristică a regiunii, adică Ţinutului Secuiesc este bilingvismul, tocmai de aceea, la punerea în practică a dezvoltărilor în domeniul sănătăţii, trebuie să se aibă în vedere ca limba maghiară să fie de acelaşi rang cu limba română. Acest lucru nu se referă doar la personalul medical, dar trebuie să fie valabil şi pentru prospectele medicamentelor sau foile de observaţie.
Sistemul e-Health înseamnă, de fapt, transformarea sistemului sănătăţii cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a comunicării. Cu aceste instrumente sistemul sănătăţii va deveni mai eficient, axat pe pacient şi se vor reduce substanţial costurile cu sănătatea – a spus Agneta Granström, preşedintele AER e-he@lth network, fiind reprezentanta regiunii Norrbotten din Suedia.

„În tot timpul vieţii noastre suntem cetăţeni şi pacienţi doar pentru o perioadă mai scurtă. Îngrijirea medicală trebuie să se adapteze nevoilor: mai întâi trebuie să se stabilească care sunt nevoile regiunii. Schimbarea demografică, societate în curs de îmbătrânire, probleme legate de vârsta înaintată, toate acestea caracterizează regiunea Norrbotten. Costurile îngrijirii medicale sunt în creştere – din cauza migraţiei este din ce în ce mai greu ca îngrijirea medicală să ajungă la locul potrivit. Pentru regiunea mea sistemul e-Health înlesneşte punerea în practică a serviciilor de sănătate.”

Agneta Granström a mai relatat şi despre faptul că, în Suedia, numărul reţetelor medicale scrise pe hârtie este neglijabil, acestea şi anamneza pacienţilor sunt înregistrate electronic cu ajutorul reţelei computerizate. Sistemul e-Health, de asemenea, oferă posibilitatea ca cei care suferă de afecţiuni psihologice să păstreze legătura cu medicii lor cu ajutorul tehnicii. Acest fapt este foarte important, având în vedere lipsa de specialişti în psihiatrie în Suedia, unde ar fi necesar să fie cu 15% mai mulţi medici specialişti ca să poată acoperi şi fizic toate domeniile.

Lőrincz Zsigmond, primarul oraşului Covasna a salutat grupul de lucru e-health sosit în oraş, arătând că oraşul Covasna este în posesia unor oportunităţi prin care poate deveni  un obiectiv al terapeuticii internaţionale.
Kinizsi Zoltán, consilierul ministrului sănătăţii a vorbit despre digitalizarea Casei de Asigurări de Sănătate, subliniind faptul că aceasta este un pas important al dezvoltării sistemului e-Health în România.

Cu digitalizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate numărul pacienţilor înregistraţi în sistemul de asigurări sociale a scăzut de la 24 milioane la 19 milioane – a spus Moldován József, secretar de stat al ministerului comunicaţiilor. Potrivit secretarului de stat, cu toate că sistemul e-Health este construit pe conexiune de Internet în bandă largă şi viteza conexiunilor de Internet este rapidă – din punct de vedere al vitezei, la nivel mondial, reţeaua din ţara noastră situându-se pe locul 4 –, totuşi, sistemul e-Health întâmpină greutăţi fiindcă rata de acoperire a Internetului este de doar 40%.
În opinia lui Moldován, ţara trebuie să se dezvolte şi în domeniul alfabetizării digitale, în sensul că trebuie acordată o mai mare atenţie culegerii informaţiilor şi dezvoltării aptitudinilor utilizatorilor. Faptul că sistemul caselor de asigurări de sănătate a fost conectat reprezintă un pilon pentru construirea unui sistem de sănătate funcţionabil. Anamneza digitală, respectiv reţetele electronice vor funcţiona în scurt timp şi în ţara noastră, procesul de achiziţii publice necesar pentru dezvoltarea sistemului fiind deja în curs de derulare. Potrivit secretarului de stat, ar fi important, de asemenea, conectarea la nivel naţional a bazelor de date ale centrelor de distribuţie al sângelui, ceea ce ar spori eficienţa serviciilor medicale de urgenţă.

András Nagy Róbert, managerul Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” a făcut cunoscut, celor prezenţi, că, în cadrul programului guvernamental, medicii de familie au primit deja calculatoare. În judeţul Covasna majoritatea medicilor folosesc acelaşi program dezvoltat pentru evidenţa bolnavilor. În acelaşi timp, în ceea ce priveşte softurile medicale, se poate observa o serie de deficienţe, programele executând numai funcţii de bază. Potrivit managerului, este nevoie de un sistem global în care, în afară de medici, vor fi incluşi şi casele de asigurări de sănătate, precum şi toate instituţiile a căror activitate se leagă de ocrotirea sănătăţii. András Nagy Róbert a subliniat faptul că ar fi important să se înfiinţeze o instituţie care să se ocupe de problemele legate de sistemul e-Health şi că  trebuie elaborată, de asemenea, şi cadrul legal al dezvoltărilor.

 

Noutăți