Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 113-128 - august 2020

Hotărâri nr. 113-128 - august 2020

Luni, 31 august 2020

 

128/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna
Anexă


127/2020 - privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


126/2020 - pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 86/2020 privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 2020 a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA


125/2020 - privind aprobarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean al proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 114 Sânzieni-Lemnia”
Anexă


124/2020 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție  ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


123/2020 - privind aprobarea măsurii de protecție compensatorie în cazul investiției ,,Reabilitare Castel Mikó”


122/2020 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 147/2018 privind aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe a unor imobile situate în Comuna Malnaș, sat Malnaș Băi, Județul Covasna, aflate în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Malnaș, precum și pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 200/08.10.2018, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, comuna Malnaș prin Consiliul Local al Comunei Malnaș și Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


121/2020 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2020
Anexe


120/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


119/2020 - privind aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2019
Anexă


118/2020 - privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna
Anexă


117/2020 - privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna


116/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean


115/2020 - privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a unui bun mobil aflat în domeniul privat al Județului Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


114/2020 - privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC
Anexă


113/2020 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”
Anexă

Noutăți