Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 129-139 - septembrie 2020

Hotărâri nr. 129-139 - septembrie 2020

Miercuri, 30 septembrie 2020

 

139/2020 - privind aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2020, la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”
Anexă


138/2020 - pentru aprobarea documentației cadastrale privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 24537 Malnaș sub nr. cad. 24537 și C.F. nr. 24872 Malnaș sub nr. cad. 24872 cu nr. top 1353
Anexă


137/2020 - privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în proprietatea privată a Județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


136/2020 - privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”
Anexă


135/2020 - privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA GALERIEI DE ARTĂ-SFÂNTU GHEORGHE”
Anexa nr. 2


134/2020 - privind aprobarea Acordului de cooperare nr. 9605/2075/28.08.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și comuna Comandău prin Consiliul Local al Comunei Comandău
Anexă


133/2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna
Anexă


132/2020 - privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii educției fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


131/2020 - privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2020-2021, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


130/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


129/2020 - privind aprobarea proiectului ”Extindere, modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie” depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului precum și a cheltuielilor legate de proiect

Noutăți