Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 148-159 - noiembrie 2020

Hotărâri nr. 148-159 - noiembrie 2020

Luni, 30 noiembrie 2020

 

159/2020 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu: „Asistenți Maternali Profesioniști”
Anexă


158/2020 - privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu: „Familii/persoane de plasament”
Anexă


157/2020 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


156/2020 - privind aprobarea utilizării unei sume din redevența încasată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în Județul Covasna nr. 128/28.04.2017 încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR SRL în vederea achiziționării de echipamente, precum și montarea acestora, în scopul modernizării și îmbunătățirii în vederea dezvoltării stației de epurare levigat de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din comuna Boroșneu Mare, satul Leț  pentru îndeplinirea Normativului NTPA-001


155/2020 - privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna


154/2020 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2020
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3


153/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum
Anexă


152/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna
Anexă


151/2020 - cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2021, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Anexă


150/2020 - pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna


149/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


148/2020 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7

Noutăți