Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 160-182 - decembrie 2020

Hotărâri nr. 160-182 - decembrie 2020

Miercuri, 30 decembrie 2020

 

182/2020 - pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului Covasna
Anexă


181/2020 - privind revocarea dreptului de administrare a Muzeului Național Secuiesc asupra imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, Județul Covasna, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna
Anexă


180/2020 - privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate+Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extinderea Muzeului Național Secuiesc, str. Kós Károly, nr. 4 – Sfântu Gheorghe”
Anexa nr. 2


179/2020 - privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 2a


178/2020 - privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” depus de către Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1. Creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare COVID, cod SMIS 138197, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului


177/2020 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
Anexe


176/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


175/2020 - privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


174/2020 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna
Anexă


173/2020 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum
Anexă


172/2020 - privind darea în administrare Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în CF nr. 39735 Sfântu Gheorghe
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


171/2020 - privind darea în folosinţă gratuită a unui spațiu Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna
Anexă


170/2020 - privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna


169/2020 - privind desemnarea a doi reprezentanți ai județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC


168/2020 - privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate


167/2020 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna


166/2020 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Covasna în consiliile de administrație ale instituțiilor publice din subordinea acestuia


165/2020 - privind numirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult


164/2020 - privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”


163/2020 - privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
Anexă


162/2020 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2020
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3


161/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


160/2020 - privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 243/2020 cu privire la majorarea bugetului Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020

Noutăți