Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 21-42 - februarie 2020

Hotărâri nr. 21-42 - februarie 2020

Joi, 27 februarie 2020

 

Nr. HOTĂRÂREA
42/2020 privind stabilirea costului anual pe 2020, pentru serviciile sociale oferite unui copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile legii
41/2020 privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2020”
40/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului Covasna
39/2020 cu privire la aprobarea programului cadru de acţiuni pe anul 2020 al Consiliului Județean Covasna în domeniul relațiilor externe
38/2020 privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în cazul investiției ,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” potrivit Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor -Indicativ P118/1999, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 27/N/1999
37/2020 privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei, nr. 14, județul Covasna
36/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 68/2019 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în perioada 2019-2020
35/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020
34/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020
33/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar” în perioada 2017-2020
32/2020 pentru modificarea Hotărârii nr. 226/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020
31/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 125/2019 privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”
30/2020 privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005
29/2020 privind desemnarea a doi mandatari în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.
28/2020 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 175/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
27/2020 cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 173/2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna
26/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont
25/2020 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023, respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023
24/2020 cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020
23/2020
22/2020 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2020
21/2020 privind constatarea pierderii calității de membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnilor Radocea Necolae-Viorel și Ivașcu Marius-Daniel, respectiv validarea desemnării unui unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna

 

Noutăți