Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 71-87 - mai 2020

Hotărâri nr. 71-87 - mai 2020

Luni, 1 iunie 2020

 

87/2020 - pentru stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna


86/2020 - privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 2020 a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


85/2020 - privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna 2020-2024


84/2020 - pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna


83/2020 - privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a imobilului - casă de piatră - înscris în C.F. nr. 23047 Malnaș, aflat în coproprietatea privată a județului Covasna și a comunei Malnaș în cote de ½ parte și în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Anexă


82/2020 - pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


81/2020 - privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


80/2020 - cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2020
Anexe


79/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


78/2020 - privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 698/12.11.2015, încheiat între județul Covasna, orașul Baraolt, comunele Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduț, Vârghiș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna
Anexă


77/2020 - pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 130/2018 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”


76/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul Covasna”
Anexă


75/2020 - privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea cu camere audio-video de tip BodyCam a personalului cu atribuții de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna”
Anexă


74/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe


73/2020 - privind aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Crucea Roșie Română – Filiala Covasna în vederea finanțării implementării Planului de intervenție a acțiunii: "OXIGEN” derulată de Crucea Roșie Română – Filiala Covasna pentru asigurarea unor resurse suplimentare în lupta împotriva coronavirusului
Anexă


72/2020 - privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în vederea promovării intereselor comune în prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna
Anexă


71/2020 - privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ”Dr. Benedek Géza” Covasna în vederea realizării acțiunii: ”Prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna – Siguranța personalului medical, siguranța întregii comunități”
Anexă

Noutăți