Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 88-97 - iunie 2020

Hotărâri nr. 88-97 - iunie 2020

Marți, 30 iunie 2020

 

97/2020 - pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna


96/2020 - cu privire la aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție a reprezentantului Județului Covasna în Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administrație, propus în urma procedurii de selecție
Anexă


95/2020 - privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al județului Covasna a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în C.F. nr. 39735 Sfântu Gheorghe
Anexă


94/2020 - privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului comisar-șef de poliție Pieleanu Ion Tudorel, respectiv validarea desemnării unui nou membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna


93/2020 - pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”


92/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”
Anexă


91/2020 - privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU DIZABILITĂȚI/CASĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


90/2020 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 51/2018 privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de primiri urgențe


89/2020 - privind aprobarea devizului general actualizat precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


88/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe

Noutăți