Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 98-112 - iulie 2020

Hotărâri nr. 98-112 - iulie 2020

Vineri, 31 iulie 2020

 

112/2020 - privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în parteneriat cu Caritas Alba Iulia-Asistență Medicală și Socială  la Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul apelului nr. 4, „Dezvoltare locală” cu proiectul ,,CARE –Colaborare și asistență. Respect și egalitate-pentru vârstnici.”, cod PN4033, precum și a implementării acestuia


111/2020 - pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Convenția de asociere încheiată între Fundația SERA ROMANIA, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna cu privire la înființarea a trei case de tip familial
Anexă


110/2020 - pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 80/2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa-Pădureni km 31+000-32+700”


109/2020 - pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean


108/2020 - privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2020-2021
Anexă


107/2020 - privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Dezső Csongor-Attila, respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna


106/2020 - privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” depus de către Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific  9.1. Creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare COVID
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


105/2020 - privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiul de fezabilitate (S.F.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Construire șopron pentru furaje în localitatea Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna”
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


104/2020 - privind aprobarea trecerii din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al Județului Covasna a terenului înscris în C.F. nr. 24537 Malnaș


103/2020 - privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe a imobilului – apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lalelei nr. 4 bl. 39 sc. A ap. 12, județul Covasna, aflat în domeniul public al Județului Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


102/2020 - privind darea în administrare Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei nr. 14, județul Covasna, aflat în domeniul public al Județului Covasna
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2


101/2020 - pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 160/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului Județean Covasna


100/2020 - privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC
Anexă


99/2020 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”
Anexă


98/2020 - cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020
Anexe

Noutăți