Sunteți aici: » Știri » Se planifică reconstrucția ecologică de restabilire a nivelului freatic din Mestecănișul de la Reci

Se planifică reconstrucția ecologică de restabilire a nivelului freatic din Mestecănișul de la Reci

Marți, 13 martie 2018

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna a fost convocat în şedinţă extraordinară marţi, din cauza termenelor scurte pentru depunerea proiectelor. Primul punct al ordinii de zi a vizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru proiectul privind conservarea Mestecănișului de la Reci și a Bălților de la Ozun-Sântionlunca.

Consiliul Judeţean (CJ) Covasna a fost convocat în şedinţă extraordinară marţi, din cauza termenelor scurte pentru depunerea proiectelor. Primul punct al ordinii de zi a vizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru proiectul privind conservarea Mestecănișului de la Reci și a Bălților de la Ozun-Sântionlunca.

După cum este cunoscut, în ciclul bugetar anterior, prin fonduri europene au fost realizate planurile de management ale ariilor protejate naturale Munții Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului, Tinovul Apa Roșie, Mestecănișul de la Reci (sit Natura 2000), dar nu s-a mai construit centrul de vizitare pentru turişti, pentru că firma de proiectare care a câştigat achiziția publică nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau. „Acum este posibil din nou să depunem un proiect pentru finanţarea implementării planurilor de management deja aprobate, acest proiect include şi construirea centrului de vizitare în cadrul rezervaţiei naturale Mestecănişul de la Reci, dar şi reconstrucția ecologică de restabilire a nivelului freatic din Mestecănișul de la Reci, conform planului  de management aprobat al ariei naturale protejate” – a afirmat Tamás Sándor, preşedintele CJ Covasna. În Expunerea de motive, specialiştii arată faptul că, datorită lucrărilor de amenajare executate anterior la albia Râului Negru, Mestecănişul de la Reci devine din ce în ce mai uscat, iar din acest motiv este foarte importantă reconstrucția ecologică de restabilire a nivelului freatic. Se prevede construirea unor captări de suprafaţă pe pârâul Beldi, prin care, periodic, se va putea ridica nivelul apei freatice din zonă, în vederea păstrării ecosistemelor  specifice acestei zone. Centrul de vizitare va fi construită pe terenul cu suprafaţa de două hectare, care a fost achiziţionat de CJ Covasna în anul 2008.

****

Mestecănişul de la Reci este cea mai întinsă rezervaţie naturală din judeţul Covasna. Rezervaţia naturală Mestecănişul de la Reci (2020 ha) şi situl Natura 2000  (2112,6 ha) aproape că se suprapun.

Acesta este situat pe teritoriul județului Covasna, în zona care desparte Depresiunea Trei Scaune de Sus de Depresiunea Trei Scaune de Jos, lângă comuna Reci, pe malul stâng al râului Negru. Este o rezervaţie floristică cu o suprafaţă de cca 34 ha, reprezentata de un complex de mlaştini eutrofe, populate de o serie de specii rare, relicte glaciare cum sunt: mesteacănul pitic, feriga, angelica sălbatică. Acest mediu este arealul de dezvoltare a broaştei albastre de mlaştină a cărei limită sudică este tocmai aceasta rezervaţie şi locul de întâlnire, dar şi ultimul popas al stolurilor de berze care pleacă în ţările calde. Pe lângă fauna și flora specifică este important, de asemenea, patrimoniul construit, de exemplu, linia de protecție cunoscută sub denumirea „Homárka”, construită în timpul avarilor.

O nouă licență de traseu, pentru transportul public judeţean

Un alt operator de transport în comun a obţinut licenţă de traseu pentru ruta Sfântu Gheorghe–Ozun–Întorsura Buzăului. Începând din această săptămână, firma Transbus SRL va asigura curse regulate pe acest traseu. Pe ruta Sfântu Gheorghe–Ozun–Întorsura Buzăului, vor funcţiona trei curse în zilele de lucru, autobuzele vor pleca la orele 8, 13 şi 16 de la Sfântu Gheorghe şi de la Întorsura Buzăului autobuzele vor porni la orele 6.30, 9.30 şi 14.30.

Începând din anul 2008, aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, atribuirea licenţelor de traseu, precum şi derularea procedurii de atribuire electronică îi revine în sarcina CJ Covasna. Potrivit programului valabil pe perioada 2014–2019, în judeţ există 59 de trasee, din care trei sunt încă libere: Saciova-Reci-Sfântu Gheorghe, Herculian–Băţanii Mici-Baraolt şi Sfântu Gheorghe-Olteni-Malnaş Băi, pentru care operatorii de transport public pot depune cereri de solicitare. Pe cele 59 de trasee cursele sunt asigurate de 12 operatori de transport public de persoane, însă trei comune au solicitat licenţă de traseu pentru autobuzele proprii. Comunele Comandău, Sita Buzăului şi Barcani oferă servii de transport pe câte o rută, la un preţ mai redus decât firmele private.

În cadrul şedinţei extraordinare, reprezentantul judeţului Covasna, Mocsáry Gondos Zoltán a primit mandat special în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe. CJ Covasna a decis, de asemenea, că va semna un acord de cooperare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Covasna, ministerul de resort încurajând cooperarea cu acele autorităţi ale administraţiei publice locale care închiriază terenuri agricole aparţinând domeniului public sau privat.

Noutăți