Sunteți aici: » Știri » Şedinţă de Consiliu Judeţean la Leţ

Şedinţă de Consiliu Judeţean la Leţ

Miercuri, 26 mai 2010

Şedinţa din luna mai a Consiliului Judeţean Covasna a avut loc la Leţ. La începutul şedinţei, în semn de respect faţă de memoria fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, Orbán Árpád, a fost păstrat un moment de reculegere. Primul preşedinte al Consiliului Judeţean de după 1990 a decedat vineri, în data de 21 mai. Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a subliniat că locul evenimentului – satul Leţ – nu a fost ales întâmplător, acesta găzduind în anul 1600 dieta naţională secuiască, iar în perioada imediat următoare, în acest loc sau ţinut adunările judeţene din comitatul Trei Scaune. „Pe de altă parte, între Moacşa şi Leţ se va construi depozitul de deşeuri al judeţului, şi sub acest aspect prezentând actualitate satul Leţ; am dori să ţinem şedinţele cât mai des la ţară pentru a vedea împreună, la faţa locului, investiţiile demarate de judeţ” – a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. Viceprimarul comunei Boroşneu Mare,
Szőcs Levente, lea urat bun venit consilierilor judeţeni. În numele Parohiei Reformate din Leţ şi al asociaţiei femeilor a vorbit preotul Ince Hunor care lea adresat celor prezenţi rugămintea de a observa nu numai aspectele negative, ci şi pe cele pozitive, după care a relatat că mulţumită Consiliului Judeţean Covasna, anul trecut sa demarat renovarea bisericii.

Noul comisarşef al Poliţiei
În cadrul şedinţei a fost prezentat Ioan Aron, noul comisarşef al Poliţiei din judeţul Covasna, care va ocupa postul, interimar, până la organizarea concursului. Susţinător al tradiţionalismului, om al
soluţiilor, îi place regiunea, ușa lui fiind deschisă în faţa tuturor – acestea au fost cuvintele prin care sa autocaracterizat Ioan Aron. Comisarulşef, de origine braşoveană, şia oferit sprijinul  administraţiei judeţene.

Renașterea băilor tradiţionale.
În cadrul şedinţei a fost aprobat acordul dintre Judeţul Covasna şi comuna Catalina, privind finalizarea lucrărilor de construcţie la centrul de tratament din Hătuica. Așa cum vam informat mai demult, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a alocat 2 milioane de lei pentru finanţarea reabi litării a cinci băi tradiţionale din judeţul Covasna, centrul de tratament din Hătuica fiind unul dintre acestea.

Primăria din Catalina a demarat investiţia din surse proprii în 2008.
În sensul hotărârii de guvern, planul de investiţie turistică  aparţine Consiliului Judeţean Covasna, care conform înţelegerii asigură prefinanţarea investiţiei. Consiliul Local din Catalina pune la dispoziţie terenul şi edificiul deja existent, unde se va realiza investiţia, urmând să dea socoteală Consi liului Judeţean Covasna despre lucrările finalizate.

Corn de la întreprinzătorii locali Consiliul Judeţean a decis descen trali zarea parţială a programului laptecorn în anul şcolar următor, întrucât experienţa anilor trecuţi arată că firmele care au participat la licitaţia organizată la nivel judeţean şi care au formulat contestaţie, au întârziat derularea întregului program. Conform hotărârii Consiliului, achiziţionarea cornului va fi asigurată de administraţiile locale pentru elevii localităţilor respective, urmând ca achiziţionarea laptelui să fie organizată în cele cinci regiuni ale judeţului, întrucât întreprinzătorii locali nu înde plinesc condiţiile riguroase. „Este un pas important pentru că dea lungul anilor întârzierea programului laptecorn din cauza firmelor contestatoare repre zintă o problemă şi, din nefericire, sa întâmplat ca din cauza aceleiaşi firme necâştigătoare a licitaţiei, pe parcursul a doi ani consecutivi să nu putem încheia contrac tul decât mai târziu, legea nepermiţând ca pe durata procesului să asigurăm pentru copii laptele şi cornul. Firmele acestea, care au formulat contestaţie, pot participa în conti nuare la licitaţie, fără aplicarea vreunei sancţiuni” – a explicat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Henning László. „Faptul că programul nu se realizază doar la nivel judeţean, ci este defalcat pe localităţi, poate fi considerat parte a autonomiei, între prinzătorii locali având astfel posibilitatea de a participa la licitaţie. Sperăm că vom putea rezolva cât mai curând și problema laptelui la nivel local”, a subliniat Tamás Sándor.

Drum comunal clasat ca drum judeţean
Drumul comunal DC 17 a fost încadrat în categoria funcţională a drumurilor judeţene. Nici Consiliul Local din Boroşneu Mare, nici cel din Zagon, nu au putut asigura întreţi nerea celor 9,6 km de drum renovat din programul SAPARD. Drumul comunal DC 17 care porneşte din intersecţia cu drumul judeţean nr. DJ 121A, acesta din urmă trecând prin comuna Boroşneu Mare şi ţine până la intersecţia cu drumul naţional DN 13E care traversează comuna Zagon, conform hotărârii Consi liului, a primit numărul DJ 121D. Sa decis şi asupra participării Consiliului Judeţean Covasna, în calitate de membru fondator, la Organizaţia Angustia, în a cărei adunare generală, Consiliul Judeţean Covasna va fi reprezentat de consilierul judeţean Kovács Ödön.

Proiectul privind gestionarea deșeurilor se află la evaluare la Bruxelles
„Proiectul privind gestionarea deşeurilor a trecut prin filtrele din ţară, iar în prezent se află la Bruxelles, pentru evaluare. Este vorba de cel mai mare proiect, valoarea totală a acestuia fiind de 30 de milioane de euro”, a relatat managerul judeţului, Klárik László, la şedinţa Consiliului Judeţean. Din fondul câştigat, între Moacşa şi Leţ se va construi un centru regional de mana gement al deşeurilor, care va fi prevăzut cu un depozit modern de deşeuri solide şi o staţie de sortare şi compostare a deşeurilor. În zona TârguSecuiesc se va construi o gară de transbordare, în proiect figurândse,
de asemenea, şi achiziţionarea containerelor şi vehiculelor corespunzătoare. În curând se vor demara achiziţiile publice, urmând ca lucrările de construire a centrului să se finalizeze până la sfârşitul anului 2012.

După terminarea şedinţei, consilierii au vizitat biserica reformată din Leţ, renovată cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna.

Noutăți