Sunteți aici: » Știri » Trebuie suflet pentru gestionarea sistemului de protecție al copilului

Trebuie suflet pentru gestionarea sistemului de protecție al copilului

Miercuri, 18 octombrie 2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) a fost înfiinţată acum douăzeci de ani, lucrând doar cu nouă angajaţi. Astăzi, în cadrul instituției care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, lucrează peste cinci sute de persoane. În anul 1997, instituţia oferea patru tipuri de servicii pentru 687 de copii, iar în 2017, 46 de tipuri de servicii stau la dispoziţia celor 1100 de beneficiari

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) a fost înfiinţată acum douăzeci de ani, lucrând doar cu nouă angajaţi. Astăzi, în cadrul instituției care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, lucrează peste cinci sute de persoane. În anul 1997, instituţia oferea patru tipuri de servicii pentru 687 de copii, iar în 2017, 46 de tipuri de servicii stau la dispoziţia celor 1100 de beneficiari. Miercuri, la Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”, a avut loc festivitatea de aniversare a douăzeci de ani de la înfiinţarea instituţiei, eveniment în cadrul căruia s-a organizat o conferinţă în domeniul protecției copilului unde s-a făcut o trecere în revista a rezultatelor obţinute şi o analiză a situaţiei actuale, dar s-a vorbit şi despre provocările din viitor.

„Una dintre cele mai importante sarcini ale Consiliului Județean Covasna este susţinerea și păstrarea în funcţiune a sistemului județean de protecție a copilului, dar acest sistem nu funcţionează dacă acesta reprezintă doar o sarcină legală administrativă, pentru o dezvoltare eficientă trebuie suflet” – a subliniat în discursul festiv Tamás Sándor, preşedintele CJ Covasna, mulţumind personalului DGASPC care execută conştiincios munca, deoarece acestui fapt se datorează că sistemul de protecţie al copilului funcţionează bine în judeţul Covasna. Domeniul protecției copilului are o tradiţie îndelungată în judeţ, preşedintele CJ Covasna a reamintit faptul că, baroneasa  Szentkereszty Stephanie şi comitele Potsa József au fost printre primii care au înfiinţat în secolul 19, o instituţie educaţională pentru fete orfane, respectiv una pentru băieţi.

„Constatăm și crăpăturile sistemului care se datorează, în principal, deciziilor iraţionale în  domeniul politicilor publice, al politicilor sociale naționale, în plus, tot mai mule persoane au nevoie de protecţie socială.  Dacă raportăm la cap de locuitor, plasa socială este de două-trei ori mai deasă în judeţul Covasna, decât în judeţele Braşov sau Cluj. Acest lucru demonstrează că specialiştii noştri sunt mai preocupaţi, mai atenţi la persoanele aflate în dificultate, iar CJ Covasna alocă astfel o treime din bugetul său pentru susţinerea sistemului de protecție socială în ansamblu” – a arătat Tamás Sándor, dorindu-le specialiştilor care activează în domeniu o muncă cu sens, folositoare şi rodnică.

Aşa cum rezultă din raportul directorului general Vass Mária, fără un personal bine pregătit profesional și entuziast, nu ar fi existat aceste multe rezultate care au caracterizat ultimele două decenii. Doamna director a afirmat că în cei 20 de ani de existenţă, instituţia a reuşit să obţină fonduri pentru proiecte în valoare de patru milioane de euro, au finalizat în total 38 de proiecte, iar la 29 de proiecte au participat ca parteneri, serviciile oferite de instituţie sunt extinse şi diversificate în continuu, sistemul este transformat conform aşteptărilor secolului 21.

 

 

În anul 1998, în cele patru cămine de copii care funcţionau în judeţ, în Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Întorsura Buzăului şi în Baraolt, erau cazaţi 379 copii, iar 292 se aflau în plasament familial. Primele trei case de copii tip familial au fost înfiinţate în 1999, prin proiecte finanţate, atunci a fost începută transformarea sistemului, închiderea instituţiilor de plasament de tip vechi şi crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti.

În 2005, activitatea instituţiei a fost extinsă, prin serviciul public de asistenţă socială. De-a lungul anilor, au fost înființate mai multe centre de zi, centre maternale, au fost instituite servicii destinate persoanelor cu handicap, în prezent instituţia oferind, în cadrul sistemului de protecţie pentru adulţi şi copii, 46 de tipuri de servicii.

Vass Mária, care lucrează în calitate de conducător al instituţiei de 19 ani – mai întâi ca director adjunct, apoi ca director general –, a subliniat că trebuie vorbit și despre provocările cu care se confruntă, cum ar fi, printre altele, copiii abandonați în spitale, abuzul asupra copiilor, mamele minore, îngrijirea talentului în sistemul protecției copilului, precum și lipsa personalului calificat atât în ceea ce privește protecția pentru adulți, cât şi protecția pentru copii.

„Mulţumim susţinătorilor noştri și ONG-urilor partenere pentru sprijin şi personalului pentru activitatea depusă în ultimii douăzeci de ani, iar pentru cei aflaţi în sistemul de protecţie le doresc credință, perseverență pentru ca să-și atingă obiectivele şi să știe că nu sunt singuri, suntem pentru ei” – a spus în încheiere Vass Mária.

Conferinţa profesională le-a oferit posibilitatea unor tineri talentaţi aflaţi în sistemul de protecţie socială de a se prezenta: Coșcodar Mădălina şi Furus Ábel au cântat la vioară, Szávuj Balázs Szilveszter şi Gerebenes Liviu-Ede la chitară, în timp ce Balázs Barbara Andrea şi copiii din casa familială din Mereni au încântat publicul cu cântecele lor.

Pe lângă prezentările vizând caracteristicile şi provocările sistemului de protecţia copilului s-au organizat şi mese rotunde pentru reprezentanţii ONG-urilor şi tinerii aflaţi în sistemul de protecţie socială.

Noutăți