Sunteți aici: » Știri » Vor să îmbunătăţească calitatea vieţii în zonele rurale

Vor să îmbunătăţească calitatea vieţii în zonele rurale

Joi, 10 mai 2012

Academia Asociaţiei Regiunilor Maghiare din România (AARMR) cuprinde toată Transilvania şi este înfiinţată cu rolul special de a fi factorul ralierii economice, culturale şi sociale ale localităţilor în afara oraşelor.

Academia Asociaţiei Regiunilor Maghiare din România (AARMR) cuprinde toată Transilvania şi este înfiinţată cu rolul special de a fi factorul ralierii economice, culturale şi sociale ale localităţilor în afara oraşelor.

Reuniunea de constituire a asociaţiei a avut loc la Sfîntu Gheorghe, în clădirea Consiliului Judeţean Covasna, la 10 mai 2012. În cadrul conferinţei de presă organizată după aprobarea statutului, precum şi a regulamentului de funcţionare, preşedintele asociaţiei nou înfiinţate, Demeter János, vicepreşedintele administraţiei publice judeţene, a declarat: în Uniunea Europeană 200.000 de persoane se mută zilnic din mediul rural.  Diferenţa dintre numărul locurilor de muncă din mediul orăşenesc şi cel rural este îngrijorător de mare, iar numărul unităţilor economice este extrem de mic – a arătat Demeter.

„Această situaţie ne obligă la o mobilizare urgentă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea în ceea ce priveşte dezvoltarea, iar cunoştinţele necesare trebuie transmise la locul potrivit” – a spus preşedintele, subliniind că vor să pornească de îndată seria cursurilor de pregătire.

În opinia lui Tánczos Barna, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, este nevoie de o schimbare de concepţie în toată Transilvania, în ceea ce priveşte problemele vizând mediul rural. Potrivit lui Tánczos, şi în acest mediu se poate asigura o viaţă trainică, dar aceasta presupune nu numai dezvoltări de caracter economic, ci gospodarii trebuie să-şi însuşească şi cele mai noi tehnici din domeniul agricol şi trebuie să acorde o atenţie deosebită protecţiei mediului în folosirea terenului. Fostul secretar de stat a subliniat: pentru ca să se producă o schimbare semnificativă în calitatea vieţii în mediul rural, agricultura în sine nu este de ajuns: un rol mult mai mare le revine întreprinderilor mici şi mijlocii.

Kentelky Endre, adjunct universitar la Universitatea Sapientia din Tîrgu Mureş, a precizat: învăţarea pe tot parcursul vieţii, este o problemă strategică mult accentuată în Uniunea Europeană. Din 1959, lipseşte educaţia în limba maternă, mai ales în domeniul agriculturii. Formarea resurselor umane este un aspect important al planurilor AARMR.

Directorul coordonator al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, Sikó Barabási Sándor, este de părere că trebuie asigurat un contact direct cu agricultorii. Trebuie acordată o atenţie mărită şi pentru furnizarea informaţiilor, regulile şi oportunităţile de proiecte trebuie prezentate astfel, încât să fie uşor de înţeles şi pentru străinii cu limba de specialitate, deci pe înţelesul tuturor.

Noutăți