Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » Anunț de participare privind organizarea procedurii de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile

Anunț de participare privind organizarea procedurii de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile

Luni, 14 octombrie 2019

 

Anunț de participare
privind organizarea procedurii de atribuire pe bază de anunț public,
pe o perioadă de 60 de zile

 

1. Informații generale privind codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: JUDEȚUL COVASNA – CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, cod fiscal 4201988, telefon +40 367403900, fax +40 267351228, reprezentat de vicepreședintele  GRÜMAN Róbert-Csongor.

 

2. Informații generale privind organizarea procedurii de atribuire pe o perioadă de 60 zile, în conformitate cu art. 24 alin. (1), lit a și b din Ordinul comun al ministrului transporturilor și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice nr. 1158/2336/2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, pentru traseele:

 • nr. 9: Sfântu Gheorghe – Covasna – Zagon –  Sfântu Gheorghe (75 km)
 • nr. 11: Zagon – Covasna – Leţ – Sfântu Gheorghe (48 km)
 • nr. 23: Băcel – Chichiş –  Sfântu Gheorghe (15 km)
 • nr. 25: Baraolt – Tălişoara – Vârghiş (8 km)
 • nr. 27: Herculian –  Bățanii Mici – Baraolt (12 km)
 • nr. 28: Aita Seacă – Băţanii Mari – Baraolt (15 km)
 • nr. 29: Belin – Căpeni – Baraolt (20 km)
 • nr. 45: Pădureni – Moacșa – Sfântu Gheorghe (23 km)
 • nr. 48: Surcea – Zăbala – Covasna (14 km)
 • nr. 53: Aita Medie – Aita Mare – Baraolt (20 km).

 

3. Participă la atribuirea traseelor operatori de transport rutier autorizați, ce dețin autobuze înmatriculate în România, în proprietate sau cu contract de leasing, libere de alte sarcini de transport (pe baza unei declarații pe propria răspundere a operatorului de transport).

 

4. Criteriile de evaluare care trebuiesc îndeplinite, sunt prevăzute în anexa nr. 3 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice nr. 1158/2336/2019.

 

5. Operatori de transport vor depune o cerere/solicitare pentru atribuire traseu județean, însoțit de următoarele documente în copie, stampilate şi semnate pe fiecare pagină conform cu originalul :

 • licenţa pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unei terț, eliberată de Autoritatea Rutieră Română – ARR,
 • lista autovehiculelor cu care operatorul de transport participă la procedura de atribuire,
 • copia conformă pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unei terț, eliberată de Autoritatea Rutieră Română – ARR, pentru fiecare autovehicul cu care participă la procedura de atribuire,
 • certificatul de înmatriculare,
 • cartea de identitate a vehiculului,
 • certificatul de clasificare,
 • certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului,
 • certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate către bugetul local,
 • certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate către bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora,
 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că autovehiculul este liber de alte sarcini de transport.

 

6. Operatorii de transport interesați, pot depune ofertele împreună cu documentele solicitate la Registratura Consiliului Judeţean Covasna în termen de 15 zile de la apariția anunțului.

 

Documentele solicitate vor fi numerotate, întocmindu-se un opis al acestora și puse în plic închis pe care se vor menționa: denumirea operatorului, date privind identificarea operatorului, denumirea traseului județean pentru care se face cererea.

Noutăți