Itt vagy: » Sajtószoba » Hirdetések » Közérdekű hirdetés a megyei személyszállítási program rendszeres megyei járatainak egyes útvonalaira vonatkozó, 60 napra szóló odaítélési eljárás megszervezésére

Közérdekű hirdetés a megyei személyszállítási program rendszeres megyei járatainak egyes útvonalaira vonatkozó, 60 napra szóló odaítélési eljárás megszervezésére

2019. október 14., hétfő

 

Közérdekű hirdetés
a megyei személyszállítási program rendszeres megyei járatainak egyes útvonalaira vonatkozó, 60 napra szóló odaítélési eljárás megszervezésére


1. Általános információk az intézményről: KOVÁSZNA MEGYE – KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám, adószám: 4201988, telefon +40 367403900, fax + 40 267351228, képviseli GRÜMAN Róbert-Csongor alelnök.

 

2. Általános tudnivalók a 60 napra szóló odaítélési eljárás megszervezésére vonatkozóan, a közlekedési miniszter és miniszterelnök-helyettes valamint a regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter 2019/1158/2336-os számú közös rendelete, a fizetős rendszeres megyei személyszállítási szolgáltatások megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó módszertani szabályok 24. szakasza (1) bekezdése a) és b) betűje értelmében, a következő útvonalakra:

 • 9-es Sepsiszentgyörgy – Kovászna – Zágon – Sepsiszentgyörgy (75 km)
 • 11-es Zágon – Kovászna – Lécfalva – Sepsiszentgyörgy (48 km)
 • 23-as Bácstelek – Kökös – Sepsiszentgyörgy (15 km)
 • 25-ös Barót – Olasztelek – Vargyas (8 km)
 • 27-es Magyarhermány – Kisbacon – Barót (12 km)
 • 28-az Szárazajta – Nagybacon – Barót (15 km)
 • 29-es Bölön – Köpec – Barót (20 km)
 • 45-ös Sepsibesenyő – Maksa – Sepsiszentgyörgy (23 km)
 • 48-as Szörcse – Zabola – Kovászna (14 km)
 • 53-as Középajta – Nagyajta – Barót (20 km).

 

3. Az útvonalak odaítélésén azok az engedéllyel rendelkező szállítók vehetnek részt, akiknek Romániában bejegyzett saját vagy lízingelt autóbuszaik vannak, amelyek más szállítási feladattól mentesek, a szállító saját felelősségi nyilatkozata alapján.

 

4. A teljesítendő értékelési kritériumok, a fizetős rendszeres megyei személyszállítási szolgáltatások megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 2019/1158/2336-os számú rendelethez tartozó módszertani szabályok 3-as számú mellékletének értelmében.


5. A szállítóknak egy kérést kell letenni az útvonalak odaítélésére a következő dokumentumok másolatával együtt. A másolati példányra kérjük ráírni „Az eredetivel mindenben megegyező másolat”, továbbá a másolati dokumentumot szükséges ellátni pecséttel és aláírással.

 • nemzetközi személyszállítási engedély, amelyet a Román Közúti Hatóság – ARR állít ki,
 • a járművek jegyzéke, amelyekkel a szállító részt vesz az odaítélési eljárásban,
 • az autóbuszra vonatkozó nemzetközi személyszállítási engedély eredetivel megegyező másolata, amelyet a Román Közúti Hatóság – ARR állít ki, mindenik résztvevő autóbuszra,
 • beíratási tanúsítvány,
 • az autóbusz törzskönyve,
 • osztályozási tanúsítvány,
 • cégbírósági bejegyzési tanúsítvány 
 • a Polgármesteri Hivatal által kiállított adóügyi bizonylat
 • az Adó- és Pénzügyi Hivatal által kiállított adóügyi bizonylat 
 • a szállító saját felelősségi nyilatkozata, az autóbusz más szállítási feladattól való mentességét illetően.

 

6. Az érdeklődő szállítók az ajánlatokat a hirdetés megjelenését követő 15 napon belül tehetik le Kovászna Megye Tanácsa iktatójában.

 

Az igényelt dokumentumokat megszámozva, tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban kérjük letenni, ráírva a cég nevét, azonosítási adatait és az útvonal megnevezését, amelyre pályázik.

Hírek