Sunteți aici: » Știri » Apel de concurs pentru finanțare de proiecte, lansat de Consiliul Județean Covasna

Apel de concurs pentru finanțare de proiecte, lansat de Consiliul Județean Covasna

Vineri, 4 februarie 2022

Consiliul Județean Covasna invită ONG-urile și unitățile de cult să depună cerere de finanțare nerambursabilă pentru opt categorii de proiecte. Pot solicita finanțare nerambursabilă organizații ale societății civile, unități de cult, organizații de tineret și studențești, asociații pentru organizarea de programe culturale și de recreere și de evenimente, pentru editare de publicații, pentru cofinanțarea proiectelor care vizează portul popular, patrimoniul cultural și istoric, pentru proiecte sportive, dar și pentru asigurarea activității de asistență comunitară și pentru întreținerea, restaurarea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase.

Timp de doi ani, nu am lansat apeluri de finanțare, deoarece pandemia de COVID-19 a paralizat viața ONG-urilor, dar anul acesta, sunt semne că va fi posibilă organizarea de evenimente. Din bugetul nostru, am rezervat un milion de lei pentru activități culturale și de agrement organizate de ONG-uri, două milioane de lei pentru unitățile de cult și un fond de 150.000 de lei, destinat exclusiv organizațiilor de tineret. În acest an, taberele vor fi o prioritate, nu doar ONG-urile, ci și parohiile pot aplica pentru cofinanțare pentru taberele de vară. Totodată, se va acorda prioritate cererilor de restaurare a bunurilor de patrimoniu cultural”, a declarat Tamás Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna.

Vor primi sprijin financiar proiectele a căror perioadă de implementare este cuprinsă între 4 aprilie și 30 noiembrie 2022. Anul acesta vor fi cofinanțate  proiecte precum proiectele științifice și de recreere; programele axate pe promovarea, protecția valorilor, a patrimoniului cultural și istoric, a portului popular din judeţ̦; proiecte editoriale de prezentare a localităților, microregiunilor sau județului, proiectele sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene; activitățile de asistență comunitară a localităților izolate; proiecte de amenajare, construire, întreținere sau reparare a muzeelor cultural-religioase, lăcașurilor de cult, precum și restaurarea bunurilor de patrimoniu.

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean. Tot pe site-ul instituției, este disponibilă și documentația de finanțare și de decont: https://cjcv.ro/ro/concurs-pentru-finantarea-proiectelor-pentru-anul-2022.html

Cererile de finanțare, însoțite de proiectele culturale, pot fi depuse la registratura Consiliului Județean sau trimise prin Poștă până la data de 7 martie 2022, ora 12.00.

Noutăți