Consiliul Județean Covasna

Consiliul judeţean Covasna este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Judeţul Covasna este împărţit în 45 de unităţi administrativ-teritoriale, dintre care 2 municipii, 3 oraşe şi 40 comune. Reşedinţa de judeţ se află la Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4.Proiecte C.J.
Urbanism
Vineri, 29 ianuarie 2021

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de oportunitate, avizelor arhitectului-șef, derularea unor proiecte de regenerarea urbană, gestionarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și alte atribuții care să conducă la îndeplinirea obiectivelor principale ale direcției. 

Carieră - Posturi scoase la concurs
Joi, 17 noiembrie 2022
Relații externe
Obiectivul nostru: obținerea statutului de limbă regională pentru limba maghiară
Luni, 4 noiembrie 2019

Obiectivul nostru: obținerea statutului de limbă regională pentru limba maghiară  - Congresul Autorităților Locale și Regionale al CE a adoptat raportul privind folosirea limbilor de către autoritățile locale și regionale

Noutăți