Sunteți aici: » Monitorul Oficial Local » Hotărârile Consiliului Județean Covasna » Hotărâri - anul 2020 » Hotărâri nr. 1-20 - ianuarie 2020

Hotărâri nr. 1-20 - ianuarie 2020

Joi, 17 mai 2018

 

Nr. HOTĂRÂREA
20/2020 privind aprobarea Contractului -model - care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020
19/2020 privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020
18/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu cazare: „Casa Familială nr. 1 Cernat ” respectiv „Casa Familială nr. 2 Cernat”
17/2020 cu privire la aprobarea organizării în județul Covasna a Sesiunii plenare de primăvară ale comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europene și a unei conferințe tematice
16/2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire”
15/2020 privind încetarea mandatului domnilor Pethő István și Ambrus József în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.
14/2020 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
13/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 175/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
12/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”
11/2020 pentru modificarea anexelor  nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont
10/2020 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului Oláh-Badi Csaba, șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei Covasna pentru anul 2019
9/2020 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului Moscviciov Leonid, șef serviciu al Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont pentru anul 2019
8/2020 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale doamnei Vass Mária, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru anul 2019
7/2020 privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului Varga Zoltán, secretar general al județului Covasna pentru anul 2019
6/2020 pentru aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI-SIC aferent anului 2020, în cadrul finanțării programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”
5/2020 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna pentru anul școlar 2020-2021
4/2020 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 2019
3/2020 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna
2/2020 cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 346/2019 privind majorarea bugetului Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2019
1/2020 privind aprobarea cumpărării unor bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău

 

Noutăți