Itt vagy: » Hírek » A Székely Ezermesterre emlékeztek

A Székely Ezermesterre emlékeztek

2011. március 21., hétfő

Csernáton híres szülötteinek listájáról hosszú ideig mellőzték Végh Antalt. Az 1848-as ágyúöntő Gábor Áron mellett dolgozott és méltán tartották afféle székely feltalálónak.

Csernáton híres szülötteinek listájáról hosszú ideig mellőzték Végh Antalt. Az 1848-as ágyúöntő Gábor Áron mellett dolgozott és méltán tartották afféle székely feltalálónak.

Végh Antal születésének 200. évfordulóján, síremlékénél, a csernátoni temetőben kezdődött a megemlékezés. Bölöni Dávid a község polgármestere székely ezermesternek nevezte az ügyes kezéről híres Véghet, hozzátéve, hogy emlékét méltón őrzi a nevét viselő iskola. A síremléknél Dénes Ödön, a Végh szépunokája szavalt.

A Haszmann Pál Múzeum udvarán felállított szobornál folytatódott az ünnepség: itt legelőször Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke mondott beszédet. Az elöljáró elmondta: „Végh Antal példája lehetne a legendás székely ember alakjának: katonaiskolát végzett, majd honvéd főhadnagy lett, kitűnt „borotvaéles” eszével és kézügyességével, önszorgalomból tanulta meg az akkori kor alapszakmáit: az asztalosságot, esztergálást, vasöntést és vízvezeték szerelést. Ezermester volt, de emellett megőrizte a szerénységét is. Mindezek mellett önérzetes, büszke és becsületes székely ember volt. Ma is ilyen emberekre van szükség” – fejtette ki Tamás Sándor.

A Haszmann Pál Múzeumban ma is több olyan tárgy tekinthető meg, amely Végh Antal kezének munkája, többek közt a híres eke is, amely az akkor divatos angol modellekkel ellentétben teljesen megfordította a felszántott földdarabot, így a szerves anyagok visszakerültek a talajba, hogy a következő évi termést táplálják. A család sokáig őrizgette azokat az eszközöket, amelyeket Végh készített, március 21-én, hétfőn, Dénes Vilma tanítónő, az ezermester ükunokája egy, az ágyúöntéshez használt érctálat adományozott a múzeumnak.

Végh Antal életútját D. Haszmann Orsolya foglalta össze, rámutatva, hogy Háromszéken először Csernátonban készült gőzgép, de emellett volt néhány más érdekesség is, ami az ezermesterhez köthető, mint a szél és gőzmalmok. A megemlékezés a Szakajtó néptánccsoport előadásával és koszorúzással zárult.
 

Hírek