Itt vagy: » Hírek » Dr. Pető Mária fizikus Kovászna megye 2021-es Orbán Balázs-díjazottja

Dr. Pető Mária fizikus Kovászna megye 2021-es Orbán Balázs-díjazottja

2022. január 28., péntek

Székelyföld megyei önkormányzatai január 28-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartották meg a 2021-es Orbán Balázs-díjak átadási ünnepségét, amelyet a koronavírus-járvány miatt idénre halasztottak.

 

Hargita Megye Tanácsa, Kovászna Megye Tanácsa és Maros Megye Tanácsa 2011-ben alapította a legnagyobb székelyről, Orbán Balázsról elnevezett díjat. Az elismerést évente a három térség fejlesztéséért, a szülőföldön való megmaradásért, a közösségi értékek megőrzéséért tevékenykedő személyiségeknek ítélik oda. Olyan lámpásembereket díjaznak, akik emberpróbáló időkben erőt adva közösségük számára utat és példát mutattak szakmaiságból, helytállásból, megmaradásból, tanítók a szó legnemesebb értelmében. Ez alkalommal a pedagógusok előző években végzett kitartó munkáját, a járványidőben tanúsított helytállását és fáradhatatlan, úttörő tevékenységét ismerik el az Orbán Balázs-díjjal.

Kovászna megye díjazottja dr. Pető Mária, a fizikatudományok doktora, matematika és fizika tanár, kutató, a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium egykori megbízott igazgatója, számtalan rangos elismerés tulajdonosa. „Azt vallom, a fizikát azért kell szeretni, mert képes megteremteni az emberben a természet, a világ működésének alapjait. Ezért aztán ezt semmilyen körülmények között nem hanyagolom el.” Pedagógusi ars poeticájáról így nyilatkozik: „Minden évben új gyerekek, új kihívások, új kérdések, új dolgok – arra meg válaszolni kell. (…) Nálam ez a legfontosabb: legyen kíváncsi, legyen nyitott a gyermek, mert én arra azonnal reagálok.”

Székelyföld kulturális erejét azok az alkotók, tudósok, másként gondolkodó személyiségeink táplálják, akik mernek kilépni a megszokott keretből, ekként viszik előre a mi világunkat is. Így teszi dolgát évtizedek óta dr. Pető Mária fizikatanár is.  „Teszi ezt remek érzékkel és nagy hozzáértéssel, nemcsak érdekfeszítően magyarázza a fizika szépségét, felfedi annak rejtelmeit, hanem mindeközben felébreszti a fiatalok tudásvágyát, összefüggésekre világít rá, önálló gondolkodásra ösztönözi diákjait. Tudása által megismerhetik a jól végzett munka sikerét, az alkotás izgalmát. Azt mondják, olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája. Azt kívánom, hogy a mai fiataloknak minél több ilyen tanára legyen, mint dr. Pető Mária. Díjazottunknak, egykori tanáromnak pedig azt, hogy a szakmai eredmények mellett legyen alkalma hosszú éveken át minél több kíváncsi és lázadó fiatalt tudásszomjjal és önálló gondolkodással felvértezni” – fogalmazott a díjat átadó Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke.

Dr. Pető Mária életpályáját Kiss Imre, Kovászna megyei főtanfelügyelő a következőképpen méltatta: „Innovatív oktatási stratégiáiban alap a kísérletezés, a diákok önálló munkájára épülő kutatás, legyen az a robotika, vagy akár az asztrofizika területén. Az osztályteremben a közös hang megtalálására törekszik, hiszen véleménye szerint az együtt végzett munka alapja az egymás felé történő nyitás. Az alapos szaktudás, a tananyag életszerű tanítása, a gyermekközpontú tanítási módszerek alkalmazása és a diákok kíváncsiságára való nyitottság tette és teszi népszerűvé tanítványai körében, akik közül sokan neki köszönhetik, hogy felébresztette bennük azt a tudásszomjat, ami többüket is tudományos kutatómunkára ösztönzött. Szakmai felkészültsége mellett hatalmas világ- és emberismerete a titka: Pető Mária tudja, hogy miképpen kell megszerettetni a fizikát, tudja, hogyan válaszolhat a tananyag a mindennapi valóság kérdéseire. Tanóráin az elmélet és a gyakorlat elválaszthatatlan kettősségét mutatja meg diákjainak, a fizika törvényszerűségein keresztül a világot mozgásban tartó erőket magyarázza el. Ezáltal újszerű megközelítéseket kínál fel, a problémamegoldó gondolkodást serkentő feladathelyzeteket teremtve élményszerű foglalkozásokat tart.” (A teljes laudáció a csatolmányban olvasható.)

Hargita Megye Tanácsa Magyar Ferencnek, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány operatív alelnökének, a székelyföldi posztgraduális agrároktatás terén kifejtett úttörő tevékenységéért nyújtotta át a kitüntetést.

Maros Megye Tanácsának díjazottja dr. Tamási Zsolt József történész, pedagógus, egyetemi oktató, a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum iskolaigazgatója, aki az önálló római katolikus oktatás szervezéséért, a kisebbségi megmaradásért folytatott küzdelméért részesült Orbán Balázs-díjban.

Az eseményt orgonajáték, Kásler Magdi népdalénekes, majd a Tiberius Vonósnégyes műsora színesítette. 

Hírek