Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Előléptetési vizsga a megyei főtitkári különleges közszolgálati vezetői tisztségre

Előléptetési vizsga a megyei főtitkári különleges közszolgálati vezetői tisztségre

2022. június 10., péntek

 

Kovászna Megye Tanácsa

 

utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló,
2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 618-as cikkely (4), (21). és (22.) bekezdés értelmében

 

a megyei főtitkári különleges közszolgálati vezetői tisztségre előléptetési vizsgát szervez
az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt,
2022. július 11-én 10 órától írásbeli vizsga és szóbeli vizsga a törvényes határidőn belül.

A vizsgán résztvevő köztisztviselőnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • első osztályú közhivatalnoki kinevezés;
  • bizonylat, hogy a jelentkező rendelkezik legkevesebb 7 év szolgálati idővel az állás betöltéséhez szükséges szakterületen;
  • alapdiploma vagy azzal egyenértékű okmány a jogi, közigazgatási vagy politikatudományi szakon;
  • mesterfokozat vagy posztgraduális képzés közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztség gyakorlásához szükséges szakirányok területén vagy azzal egyenértékű oklevél, a 2011/1-es számú Nemzeti Oktatási Törvény 153. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint;
  • a közigazgatási szabályzatban előírt feltételek mellett ne legyen érvényes fegyelmi szankciója;
  • egy, az Európai Unióban hivatalos nyelv középszintű ismerete, okirattal alátámasztva;

Az iratcsomó benyújtásának határideje:
a meghirdetéstől számítva 20 napon belől, azaz 2022.06.10-2022.06.29 között nyújthatják be Kovászna Megye Tanácsának iktatójában, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt.

Érdeklődni ugyanott, illetve a 0267/311190 és a 0367/403900 (138-as belső) telefonszámon lehet.

 

TAMÁS Sándor
elnök

 

A tematika román nyelven megtekinthető itt.

A szakirodalom román nyelven megtekinthető itt.

A munkaköri leírás román nyelven megtekinthető itt.

A szükséges okiratok jegyzéke román nyelven megtekinthető itt.

A regisztrációs űrlap román nyelven megtekinthető itt.

Hírek