Itt vagy: » Hírek » Előtérben a kistérségi fejlesztések

Előtérben a kistérségi fejlesztések

2018. április 26., csütörtök

A megyei önkormányzat 300 ezer lejjel támogatja Illyefalvát, erről döntött Kovászna Megye Tanácsa csütörtökön, a Sepsiszentkirályban tartott kihelyezett ülésen. Illyefalva ebből az összegből a községközpontban levő Olt-híd újjáépítését célzó pályázat önrészét tudja biztosítani. A májusi soros ülésen a tanácselnök bemutatta a DURIK kistérség fejlesztési irányát.

A megyei önkormányzat 300 ezer lejjel támogatja Illyefalvát, erről döntött Kovászna Megye Tanácsa csütörtökön, a Sepsiszentkirályban tartott kihelyezett ülésen. Illyefalva ebből az összegből a községközpontban levő Olt-híd újjáépítését célzó pályázat önrészét tudja biztosítani. Az áprilisi soros ülésen a tanácselnök bemutatta a DURIK kistérség fejlesztési irányát.

Öt község nevének kezdő betűiből nevezték el a DURIK kistérséget – Dobolló, Uzon, Réty, Illyefalva és Kökös vidékét –, ahol saját, megyei, kormányzati és uniós alapokból már az elmúlt években is végeztek különböző fejlesztéseket, az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL) keretében pedig 24 projektet finanszíroznak (Dobolló 12, Uzon 6, Réty és Illyefalva 1-1, Kökös 4 pályázatot nyert) – ismertette Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki a kistérségi fejlesztési elképzelések fontosságát hangsúlyozta, utalva arra, hogy azok kiegészítik a Potsa megyefejlesztési tervet.

Az elmúlt években a kihelyezett tanácsülést fogadó Illyefalva község 2,5 millió eurót pályázott meg, többek között a sepsiszentkirályi és aldobolyi kultúrotthonok felújítására, Illyefalván iskola utáni oktatást biztosító székhely felépítésére, az ipartörténeti műemléknek számító szentkirályi kőhíd felújítására, vázolta a tanácselnök, külön kitérve az alsó Olt-mentét átszelő két fontos megyei út felújítására. Két évvel ezelőtt korszerűsítették a Kilyén – Uzon – Bikfalva – Dobolló – Brassó megyehatár közötti 17 kilométeres útszakaszt (103B megyei út), a munkálat értéke 15 millió lej, tavaly fejezték be a Sepsiszentgyörgy – Aldoboly – Brassó megyehatár közötti út 8,4 km-es szakaszát (112-es megyei út), a munkálat értéke 7,2 millió lej.

Sokszor hangoztattuk, hogy azokat a községeket, térségeket támogatjuk, ahol van akarat és elképzelés a fejlesztésre: a DURIK kistérséget, köztük Illyefalva községet is segítjük, ez alkalommal az Olt-híd újjáépítését célzó pályázat önrészébe pótolunk bele, hiszen az megterhelő a helyi önkormányzatnak” – nyilatkozta a tanácsülést követően Tamás Sándor.

Idén tavasszal adta ki Illyefalva önkormányzata a munkakezdési parancsot a községközpontban található Olt-híd felújítására. A község egy millió eurót pályázott meg kormányzati alapokból, a 34 méter hosszú híd községi úton található, újraépítését követően a megyei önkormányzat átveszi és korszerűsíti a közel 3 km-es útszakaszt. A rendkívül rossz állapotban levő hidat a tanácsülés előtt a megyei tanácsosok is megtekintették.

Nagyon jól jön ez az összeg, hiszen kis község vagyunk, saját bevételünk adókból és illetékekből 100 ezer euró körüli. Ebben az esetben nagy munkálatról van szó, az önrész és az el nem számolható költségek kifizetését nehezen tudnánk megoldani” – mondta el Fodor Imre polgármester, aki köszöntötte a megyei tanácsosokat.

A megyei önkormányzat elnöke évente két tevékenységi jelentést készít: a költségvetés elfogadásakor, amikor beszámol arról, hogy a korábbi évben hogyan használták fel a megye költségvetését, majd tavasszal a megyei tanács szakapparátusának tevékenységéről készül jelentés. A most közzétett elnöki jelentésből többek között kiderül, hogy tavaly Kovászna Megye Tanácsa a 12 soros ülés mellett 11 alkalommal tartott rendkívüli ülést, a megyei tanácsosok az év során 232 tanácshatározatot fogadtak el. A tanácselnök 2017-ben 430 elnöki rendeletet bocsátott ki. Az év folyamán a jogi igazgatóság munkatársai 12 kormányhatározat-tervezetet készítettek elő. A megyei önkormányzat főiktatójában 13 634 dokumentumot jegyeztek be. Kovászna Megye Tanácsa 2017-ben 683 urbanisztikai bizonylatot, 246 építkezési engedélyt bocsátott ki.

A tanácsosok a áprilisi soros ülésen elfogadták Szarvadi-Téglás Lóránd megyei tanácsos mandátuma megszűnéséről szóló határozatot, a kézdiszéki tanácsos helyét Tóth Zoltán, torjai családorvos veszi át, aki ezúttal letette az esküt és megkezdte megyei tanácsosi tevékenységét.

Jóváhagyták, hogy a megyei önkormányzat öt intézménye részt vegyen a gépkocsipark felújítását ösztönző országos programban, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság átszervezése miatt megerősítették Vass Mária kinevezését a vezérigazgatói tisztségbe, törvényes háttér változása miatt volt szükség újra elfogadni a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola korszerűsítését és az oltszemi 6-os számú elhelyezési központ átalakítását célzó uniós pályázatokat érintő dokumentációkat. Elfogadták a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesülete, a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság 2017-es évi tevékenységi beszámolóit.

Hírek