Itt vagy: » Hírek » Erdélyen ünnepel a magyarországi Országos Erdészeti Egyesület

Erdélyen ünnepel a magyarországi Országos Erdészeti Egyesület

2016. május 13., péntek

Idén ünnepli alapításának másfél évszázados évfordulóját Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő szakmai civil szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület (OEE). Több mint ezer fő vesz részt a jubileumi, sorrendben a 147. Vándorgyűlésen, amelyet e különleges alkalomból Erdélyben, az egyesületet alapító titkára, majd tiszteletbeli elnöke dr. Bedő Albert szülő- és nyughelyén szerveznek.

Idén ünnepli alapításának másfél évszázados évfordulóját Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő szakmai civil szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület (OEE). Több mint ezer fő vesz részt a jubileumi, sorrendben a 147. Vándorgyűlésen, amelyet e különleges alkalomból Erdélyben, az egyesületet alapító titkára, majd tiszteletbeli elnöke dr. Bedő Albert szülő- és nyughelyén szerveznek.  A székelyföldi program központi helyszíne a Kovászna megyei Sepsikőröspatak és Kálnok lesz, ahol 2016. június 23-án ünnepi közgyűlésen tisztelegnek az elmúlt 150 év erdészeinek értékteremtő tevékenysége előtt. A rendezvényen ünnepi beszédet mond Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.
Az Országos Erdészeti Egyesület 2016-ban ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból különleges helyszínen, Erdélyben rendezi meg a Vándorgyűlést, annak részeként az évfordulóra is megemlékező ünnepi közgyűlését. A jubileumi program központi helyszíne a Kovászna megyei Sepsikőröspatak és Kálnok, az egyesület egyik alapítójának, Bedő Albert országos főerdőmester és földművelésügyi államtitkár szülő- és nyughelye. A rendezvényen szakmai és kulturális terepi programok is indulnak, jellemzően Háromszék, Erdővidék, Brassó és Csíkszék környékének erdészeti és kulturális látnivalóit bemutatva.
Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: „Bedő Albert személyisége nemcsak a múltat és a jövőt kapcsolja össze, hanem a határon túli és az anyaországi szakembereket is. Ezt az összetartozást fejezi majd ki egyesületünk jubileumi vándorgyűlése júniusban, Erdélyben.”  
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a rendezvény kapcsán kiemelte: „Annak idején az erdészeti szakiskolában, amelyet végeztem, azt tanították nekünk: aki egy évre tervez, az gabonát ültet, aki száz évre tervez, az fát ültet. Rendkívüli dolog, hogy több mint 118 év után a magyar Országos Erdészeti Egyesület újra Székelyföldön, Háromszéken szervezi meg a 147. Vándorgyűlését. Nálunk először 1898-ban Potsa József Háromszék vármegye egykori főispánjának közreműködésével a megyeszékhelyen rendezték meg a közgyűlést. Az erdész szakma egyik legkiemelkedőbb személyisége, az első magyar erdészeti törvény kidolgozója, az egyesület alapító főtitkára Sepsikőröspatakon született és a kálnoki református temetőben helyezték örök nyugalomra. Ezét is fontos, hogy az egyesület jubileumi ülését itt tartja. Az eseményt a hagyományos vándorzászló átadása előzte meg 2015. június 27-én, Kaposváron, valamint a szakember szobrának felavatása Budapesten a Földművelésügy Minisztériumnál, 2016. március 21-én. A Kárpát-medencei szakmai kitekintésű rendezvényre több mint ezer szakembert várunk. Magyar-román szakmai találkozóra, illetve a Mikó-kollégium falán emléktábla elhelyezésre is sor kerül. A rendezvényre tanulmánykötet is napvilágot lát.”


Az elnök kihangsúlyozta, legfontosabb céljuk, hogy Kőröspatakot és Kálnokot szakmai zarándokhellyé emeljék.
Kisgyörgy Sándor, Sepsikőröspatak polgármestere szerint: „Ha Bedő Albert, akkor Sepsikőröspatak és Kálnok. A sepsikőröspataki születésű szakember kevés időt töltött itt, apja az unitárius egyház lelkésze volt, áttelepedtek Kálnokra, majd 1918. október 20-án itt helyezték örök nyugalomra. Ő térképezte fel Nagy-Magyarország erdős területeit, szakmai anyagokat dolgozott ki. Nevét ma már ismeri a helyi szakma is. Település szinten évente méltó módon igyekszünk tovább vinni emlékét: a halálához eső legközelebbi szombati napon összegyűlünk és megemlékezünk róla a kálnoki unitárius temetőben. A megyei tanács és a helyi önkormányzat, valamint az országos egyesület közös együttműködésével sírjához közel Bedő Albert emlékházat építünk ez év végéig. Dr. Bedő Albert Emlékházért Egyesületet is alapítottunk, mely által szintén támogatni lehet az emlékház építését.”

A napjainkban mintegy 3500 fős tagságot számláló Országos Erdészeti Egyesület alapítása óta a magyar vidék felemelkedéséért dolgozik. A szervezet 150 éve megjelenő folyóirata, az Erdészeti Lapok, a határokon túlra is eljutva, napjainkban is a magyar erdészeti szaknyelv megőrzésének letéteményese. Az egyesület az erdélyi és a felvidéki magyar szakemberek bevonásával komoly hangsúlyt fektet a Kárpát-medence erdészeti értékeinek megőrzésére, amelyek fontos alapot jelentenek a jövő fenntarthatósági kihívásaival kapcsolatos válaszok kidolgozásában. Az egyesület által minősített erdészeti erdei iskola hálózatába tartozó intézmények évente 50 000 gyermeket fogadnak a fenntartható gazdálkodást bemutató programokon. Az OEE a társadalom erdőkkel kapcsolatos felelős gondolkodását segíti ismeretterjesztő programjaival, mint például az „Év fája” mozgalom vagy az „Erdők Hete” rendezvénysorozat létrehozásával. A tagok jellemzően magyarországi állami és magánerdészeteknél, az erdészeti és természetvédelmi hatóságoknál, a kutatási, a képzési vagy éppen az erdőpedagógiai területen dolgozó szakemberek, de Erdélyből is több mint 150 erdész vesz részt aktívan az egyesület munkájában.

Budapest – Sepsiszentgyörgy, 2016. május 13.

Hírek