Itt vagy: » Hírek » Fiatalokkal a fiatalokért

Fiatalokkal a fiatalokért

2021. június 16., szerda

Sikerrel zárult Kovászna Megye Tanácsának online ifjúsági konzultációja. A kérdéssort 2224 háromszéki fiatal válaszolta meg, melyből kitükröződnek a fiatalok igényei, meglátásai és jövőképük. Az eredményekről Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke sajtótájékoztatón számolt be június 16-án.

A közvélemény-kutatásban 1846 magyar és 378 román személy vett részt. Sepsiszékről összesen 916, Kézdiszékről 467, Orbaiszékről 254, Erdővidékről 308, Bodzavidékről pedig 192 személytől érkezett válasz. Az érintettek 63,8%-a nő és 36,2%-a férfi. A konzultáció több korosztályt is megszólít, az általános iskolás diákoktól egészen a munkavállaló, fiatal szülőkig, felnőttekig. A 24 kérdésből álló űrlap kitér az oktatás, lakhatás, munka- és gyerekvállalás, családalapítás, környezettudatosság, kikapcsolódási lehetőségek, közbiztonság, online ügyintézés, valamint az elvándorlás, itthon maradás témakörökre. A megkérdezett fiatalok 80%-a Háromszéken képzeli el a jövőjét, a maradék 20% pedig külföldön keresne megélhetési lehetőséget.

Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke kiemelte, a felmérésből kiderül, hogy a megkérdezett Kovásza megyei fiatalok nagy százaléka magasan képzett, ezért a kvalitásaiknak megfelelő munkahelyek teremtését szeretnék ösztönözni az elkövetkezőkben, és a képzetségi skálának megfelelő munkaerőpiaci elosztást sürgetni. A 25-35+ év közötti válaszadók több mint 60%-a rendelkezik egyetemi diplomával (alapképzés, mesterképzés vagy doktori) és csupán 1,9%-a, akik 8 osztállyal vagy kevesebbel rendelkeznek. A 12 osztályt végzettek és az érettségivel rendelkezők aránya (13-14%) nagyjából megegyezik, viszont a szakiskolát végzők aránya nagyon alacsony. „Fontos feladatunk, hogy a megye működésének minden aspektusát jól képzett szakemberek tudják lefedni, ezért ösztönözni fogjuk a szakiskolába jelentkezők arányának növelését. Ennek érdekében a vidéki településeket és önkormányzatokat érintő pályaorientációs és gyakornoki programot fogunk kidolgozni”— emelte ki az alelnök. Az eredmények azt igazolják, hogy a magyar fiatalok nagy százaléka magyar nyelven kíván tovább tanulni, ugyanakkor a legtöbben nagycsaládban képzelik el a jövőjüket Háromszéken. A legmagasabb gyermekvállalási kedv Kézdiszéken mutatkozik, míg a legalacsonyabb Bodzavidéken. A fiatalok szerint a legnagyobb társadalmi probléma a munkanélküliség, a szegénység, a családon belüli erőszak, valamint az alkoholizmus. Nagyrészt elégedettek a közbiztonsággal és a tanulási lehetőségekkel. A sportolási, kulturális és kikapcsolódási lehetőségek alacsony tendenciát mutatnak. Nagy igény mutatkozik a nem szokványos sportlehetőségekre, ezért a megyei tanács szorgalmazza, hogy a megye városaiban skateparkokat hozzanak létre. A fiatalok környzettudatosan élnek, és előnyben részesítik a digitalizációt az ügyintézésben, és a mindennapi életben egyaránt.

Az alelnök kiemelte azon dolgoznak, hogy széki együttműködéséket hozzanak létre az ifjúsági szervezetek között, elindítsanak egy közös együttgondolkodást és cselekvést a fiatalok között. Megyei önkormányzatként továbbra is pályázati lehetőségeket biztosítanak a civil szervezetek számára, szorgalmazzák a vidéki bérlakás programot, közösségi terek kialakítását városon és vidéken egyaránt.

Az online konzultáció kapcsán személyesen is felkeresték a fiatalokat, több mint 20 településen, több mint 300 fiatallal találkoztak és kérték ki a véleményüket a megyei önkormányzat képviselői. Nagy Zoltán, megyei tanácsos a sajtótájékoztatón elmondta, rengetek felkészült, tehetséges és értékes fiatallal találkoztak. „A háromszéki vidéki településekben hatalmas erős és energia van, amelyet ki kell használni és megoldást keresnünk a fiatalok problémáira” – fogalmazott.

Hírek