Itt vagy: » Hírek » Identitáserősítő magyarság történelem olimpiász Sepsiszentgyörgyön

Identitáserősítő magyarság történelem olimpiász Sepsiszentgyörgyön

2018. április 4., szerda

A napokban több száz diák bizonyítja tudását a Kovászna megyében sorra kerülő három országos tantárgyversenyen: a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban a magyarság történelem, a Székely Mikó Kollégiumban a román nyelv és irodalom, a kézdivásárhelyi Református Kollégiumban pedig a vallás olimpiász zajlik.

A napokban több száz diák bizonyítja tudását a Kovászna megyében sorra kerülő három országos tantárgyversenyen: a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban a magyarság történelem, a Székely Mikó Kollégiumban a román nyelv és irodalom, a kézdivásárhelyi Református Kollégiumban pedig a vallás olimpiász zajlik.

             

Április 4-én, szerdán a Bod Péter Megyei Könyvtárban a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kamarakórusának előadásával vette kezdetét a 6-7. osztályosok számára kiírt magyarság történelem tanulmányi verseny, immár második alkalommal.

            

A megmérettetés megnyitóján Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, az egykori magyar szent koron legszebb gyöngyszemének tulajdonított Háromszéken. Az esemény történelmi jelentőségű helyszínen vette kezdetét, hiszen az 1823-ban épített egykori Megyeházán, éppen a rendezvény helyszínéül szolgáló teremben hangzott el Gábor Áron emlékezetes mondata: „Lészen ágyú!" Az elnök beszédében a székelység az idők során tanúsított bátor feladatvállalását, valamint a székelység történetében nagy szerepet betöltő Mátyás király ma is példaértékű eszméjét emelte ki, annál is inkább, hogy az idei esztendőt az igazságos születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság.

A               

„Gyerekkori élményeink egész életünkön végigkísérnek, ezért tartom fontosnak, hogy Benedek Elek meséi mellett a Mátyás királyról szóló történetek, legendák is szerepet kaptak, kapnak. Fontos, hogy mi is az elődeinkhez hasonlóan úgy nőttünk fel, hogy az igazságosság került gondolkodásunk középpontjába. Mátyás közel áll hozzánk nyilván nemcsak a becsületessége miatt, nemcsak azért mert kultúra pártoló volt, hogy bevezette a pénzreformot, megszervezte a fekete sereget, hanem a székelyekkel való kapcsolata miatt is. Ő szabályozta a székelyek adózását is, először rögzítve írásba az „ökörsütés"-nek nevezett adó kivetésének alkalmait, amelyeken felül bármilyen adónem kiszabását megtiltotta. Ő erősítette meg többek között Kászonszék privilégiumát, Miklósvárszék önállóságát Sepsiszékkel szemben. Sokat tett a székelyföldi mezővárosok fejlődése érdekében is. Igazán büszkék vagyunk, hogy több mint ezer éve védjük a magyar haza határait. Ma, ha nem is a közigazgatási magyar haza, de a magyar nyelv és kultúrkör határait védjük” — fogalmazott az elnök, aki a legtávolabbról érkezett temesvári csapatnak ajándékozott egy Egyed Ákos: A székelyek rövid képes története című könyvet.

               

A vetélkedő nehezen született meg, a tantárgy 18 év tanítása után, de annál szebb és érdekesebb verseny lett. Komplex megmérettetésben van része a diákoknak, nemcsak az ismereteiket mérik össze, hanem a múltunkban való kutatási folyamatban is részt vesznek, arra vezetve őket, hogy a magyarságukban, az identitásukban találjanak erőt és megleljék gyökereiket – értékelte a versenyt dr. Rüsz Fogarasi Enikő, a Babeș Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Karának dékán helyettese, az értékelő bizottság elnöke. Kiemelte, utolsó alkalom, hogy a régi tankönyv alapján versenyeznek és tanulnak a diákok. Jövőre megújul a tananyag is, mely által remélhetőleg még közelebb kerülhetnek a tanulók a történelmünk rejtette kincsekhez.

Összetett tantárgyversenyről van szó: a megmérettetés során nemcsak az ismereteiket és a kutatásaik eredményeit láthatja az értékelő bizottság, hanem azt is, hogy miként versenyeznek csapatban egymást kiegészítve, hogyan kommunikálnak.

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség nevében Kiss Imre főtanfelügyelő üdvözölte a versenyzőket, kiemelve: „saját történelmünk ismerete és megértése lehet a mi és szülőföldünk megmaradásának záloga. Jövője csak olyan nemzetnek lehet, amelynek a múltja történelmi értéket képvisel. Ez a verseny lehetőséget teremt a rendkívüli gazdag erdélyi múltnak a mélyebb megismerésére és továbbadására is. Anyanyelvünk tanulása mellett meghatározó jelentőségű a diákok személyiségfejlődésében, a szülőföldhöz való kötődésük elmélyítésében történelmük megismerése. Kiharcolt lehetőségként került be az oktatási rendszerbe a tantárgy. Ma Kovászna megye mind az 1589 hatodikos és 1561 hetedikes diákja tanulhatja a magyarság történelmet.”

Fodor Sándor József, az Oktatási Minisztérium kisebbségi oktatás osztályának tanácsosa elmondta, sokat beszélünk a közös Európáról, az otthonról, a nemzeti nagycsaládról, amelynek része vagyunk. Őseink biztosították a mai napot, ez nem véletlen. Egy nemzethez tartozunk. Ebbe születtek a gyerekek, ezt kell tovább vinni. A mai gyerekek szerencsés helyzetben vannak, hiszen könyvből, hivatalosan tanulhatják történelmüket, mely tudást tovább kel vinniük.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanára, Már István összegzésképpen elmondta, bármilyen országos tantárgyversenyen részt venni dicsőség, a magyarság történelem országos megmérettetésére ez halmozottan igaz. Történelem tanárokként és iskolavezetőként pedig többet tehetnek azért, hogy a tantárgy megbecsült legyen.

Szilágyi Mátyás, a szatmárnémeti Aurel Popp Művészeti Líceum diákja első alkalommal vett részt a tantárgyversenyen. „Nagyon érdekel a magyarságtörténelem, és nagyon jó dolognak tartom, hogy tanulhatjuk történelmünket, amit kevés kisebbség mondhat el magáról” – fogalmazott.  

 

Hírek