Itt vagy: » A megyéről » A megye települései » Kálnok

Kálnok

2010. május 20., csütörtök

Sepsikőröspatak községhez tartozó, gyümölcseiről és szilvapálinkájáról nevezetes falu. A település keleti szélén található a kőfallal kerített református templom, mellette egy 18. századi, zsindellyel fedett fa harangláb áll.

Kálnok helyén egykor sűrű tölgyes lehetett. Erre az unitárius temetőben néma tanúként megmaradt félezer éves cserefa, valamint a Csere-erdő és a Csere-tető helynevek utalnak. Az óriási cserefa árnyékában az unitáriusok építettek maguknak festett kazettás mennyezettel díszített templomot. Tornya ennek a templomnak sincs, mellette 1781-ben ácsolt harangláb áll.

A jelenkor társadalma a település nevesebb emberei közül leginkább Bedő Albert (1839—1918) országos főerdőmester, országgyűlési képviselő emlékét őrzi. Gondozott sírja za unitárius templom cintermében van, a falu központjában mellszobra áll.  Tiszteletére a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen évente Bedő Albert-emlékérmet adnak át a szakma jeleseinek.
Itt született Hosszú Zoltán (1897--1944) jogász, színművész, író, aki Dani bá néven különböző előadásokon kitörő sikerrl konferált és megteremtette a mesélő háromszéki gazda alakját. Humoros történetei nyomtatásban is megjelentek.
 

Hírek