Itt vagy: » Hírek » Közös elképzelés a jövőről 30 éves Kovászna Megye Tanácsa

Közös elképzelés a jövőről 30 éves Kovászna Megye Tanácsa

2022. június 17., péntek

Egységes, mindenki által elfogadott jövőkép és összetartó közösség, ez biztosítja Háromszék, Kovászna megye jövőjét – hangzott el pénteken a megyei önkormányzat ünnepi ülésén, amelyet annak alkalmából tartottak, hogy Kovászna Megye Tanácsa napra pontosan 30 évvel ezelőtt, 1992. június 17-én alakult meg.

Az ünnepséget megelőzően három napirendi határozatot fogadott el a megyei tanács, költségvetéskiigazítás, testvérkapcsolatok kibővítése, közösségek közti társulás témakörben; ezzel is mintegy jelezve az önkormányzat feladatkörét: infrastrukturális fejlesztések, közösségi együttműködés, kapcsolatépítés és partnerség.

Elsőként Demeter János szólalt fel, aki 2000-2008 között volt Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Ünnepi beszédében felidézte a kezdeti kilencvenes éveket, amikor elkezdte közéleti pályafutását. A csapatmunka fontosságáról beszélve, kiemelte, ha van bizalom, akkor nehéz körülmények között is lehet eredményt elérni. „Különösen büszke vagyok arra, hogy Romániában egyedüliként sikerült azt a szimbólumot elfogadtatni, ami régen Háromszék vármegye címere volt, ma pedig Kovászna megye címere. Hogy ez miért volt fontos? Azért, mert talán a legjobban jelképezi a szülőfölddel vagy az otthonunkkal való kapcsolatunkat. Azt, hogy a szülőföld szeretete, ennek a helynek, ennek a közösségnek a feltétlen szeretete és tisztelete nélkül nincs fejlődés, nincs jövő. Az önkormányzati munka nem más, mint szolgálat” – hangsúlyozta a volt elnök.

Ezt követően Derzsi Ákos, a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium államtitkár-helyettese köszöntötte az egykori és jelenlegi megyei tanácsosokat. Mint rámutatott, modern és emberközpontú menedzsmentre van szükség az önkormányzatoknál, enélkül ma már nem lehet összefogni mindazt, ami a megyei tanács feladatába tartozik.  Véleménye szerint Háromszéken az elmúlt tíz évben az élet minden területén láthatóvá vált a fejlődés. Az államtitkár-helyettes méltatta Kovászna Megye Tanácsának több évre szóló stratégiáját, a Potsa-tervet, amelyből egyértelmű, hogy Háromszéken mire törekszenek az emberek: „hogy ez egy élhető hely legyen, hogy ne legyen elvándorlás és mindenki megtalálja a számításait itthon, szülőföldjén. Szeretnék gratulálni a megvalósításokhoz, sok sikert kívánok az elkövetkezőkben is”.

ünnepi beszédében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának jelenlegi elnöke.

Hogy jó-e egy megyében élni, nemcsak azzal mérhető, hogy hány kilométer jó út van, van-e vezetékes víz, hanem leginkább azzal, hogy van-e az illető régióban általánosan elfogadott, közös elképzelés a jövőről, hogy van-e összetartás az emberek között. Közösségünk jövője egy határozott cél akarásán és a szolidaritáson alapul” – emelte ki Tamás Sándor, aki 2008 óta vezeti a megyei önkormányzatot. 

Az elnök beszélt arról, hogy felmérések bizonyítják: az emberek nemzetiségtől és pártállástól függetlenül hasonlóképpen vélekednek az alapértékekről. „Fontosnak tartjuk a család biztonságát, a gyermekvállalást. Büszkék vagyunk nemzeti identitásunkra, jelképeinkre. Életcéljaink közös értékeken alapulnak, ugyanazt tartjuk jónak és rossznak. S ha a leglényegesebb ügyekben közös nyelvet beszélünk, akkor egyet tudunk érteni a közösség dolgaiban is” – hangsúlyozta Tamás Sándor.

A jelenlegi helyzetet elemezve, kitekintve a jövőben várható változásokra, figyelmeztetett: „egy irányba mutat minden, ami 2020 óta történt és ami napjainkban kibontakozóban van. A 2020 és 2030 közötti évtized a veszélyek, a bizonytalanság, a háború és a válság korszaka lesz. Nekünk erre kell felkészülnünk, ebben a zűrzavaros időszakban kell kijelölnünk a megfelelő irányt, ebben az időszakban kell eredményesen dolgozni. Ésszerű rend, stabil egészségügyi rendszer, fejlesztések, szociális érzékenység. Ez volna hát a következő, nehéz időszak feladata. Aki tenni akar a közösségért, azokkal – nemzetiségtől és pártállástól függetlenül – együtt haladunk előre. Mert ez a kulcstétel: nekünk haladnunk kell előre!”.

Az ünnepi tanácsülésen közel száz egykori megyei tanácsos vett részt a jelenlegi testületi tagok mellett, ugyanakkor megemlékeztek azokra is, akik már nem lehetnek közöttünk. Az esemény végén Demeter János és Tamás Sándor emlékérmét adott a jelenlévőknek, megköszönve mindazok tevékenységét, akik megyei tanácsosként, alelnökként, elnökként, főjegyzőként, megyemenedzserként tevékenykedtek Háromszék fejlődése érdekében.

A rendezvény ünnepi hangulatát a sepsiszentgyörgyi Lilium Quartett emelte, a könyvtár előterében pedig kisebb kiállítás idézte fel a kilencvenes évek hangulatát. Többek között megtekinthető volt az első tanácselnök, Orbán Árpád íróasztala és táskája, Ioan Ciucu egykori főjegyző karosszéke, hajdan használt intézményi szárazpecsét, abban az időben használt telefon, számológép, ugyanakkor több izgalmas kordokumentumba is bele lehetett olvasni.

*** Az 1989-es rendszerváltás radikális közigazgatási változást eredményezett országszerte, így Kovászna megyében is intézményi átrendeződés történt. Három évig, az első szabad helyhatósági választások megszervezéséig ideiglenes megyei tanácsok működtek a Nemzeti Megmentési Front (FSN) keretében. A helyi közigazgatás működését szabályozó 69-es törvény 1991. novemberében jelent meg, majd a következő évben az ország minden megyéjében megalakultak a ma is működő megyei tanácsok. Kovászna Megye Tanácsa 1992. június 17-én alakult meg.

 

Hírek