Itt vagy: » Hírek » Májusi ünnepségek szórványban

Májusi ünnepségek szórványban

2017. május 15., hétfő

Nemcsak Manchesterbe és Budapestre, hanem a szórványvidékre is eljutottak a székelyföldi előadók május második hétvégéjén

Nemcsak Manchesterbe és Budapestre, hanem a szórványvidékre is eljutottak a székelyföldi előadók május második hétvégéjén, kulturális műsorokkal erősítve az ott élők magyarságtudatát. Míg Gyulafehérváron a reformáció 500 éves évfordulójára emlékező rendezvénysorozat zajlott, addig Fogarason a II. Fogarasi Magyar Napokon ünnepelhettek a helyi és környékbeli magyar lakosok.

Május 12-én, pénteken Az erdélyi reformáció, a misszió és felekezetközi kapcsolatok tükrében. Európa és Erdély címmel egész napos tudományos konferencia zajlott a Fehér megyei Alvincen. Itt olyan híres professzorok tartottak előadásokat mint az oxfordi Gróf László, a firenzei dr. Bálint Emese, a hollandiai Drs. Fopkje van de Beek, a szombathelyi Feiszt György vagy az egri Dr. Verók Attila, de képviseltette magát a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet is. Az előadások témája többek között az erdélyi reformáció missziótörténete, etnikai háttere, sokszínűsége, toleranciája volt.

 

Másnap, szombaton Ft. Kató Béla püspök istentiszteletet tartott a gyulafehérvári református templomban, a gyulafehérvári megyei múzeumban pedig A 18. századi reformáció: a hallei pietizmus című kiállítás, illetve a Kültéri református templomok című fotókiállítás nyílt meg, majd a székesegyházban a fejedelmi síroknál koszorúzásra került sor. A rendezvény záróakkordjaként a gyulafehérvári Szakszervezeti Művelődési Házában ünnepi műsorra került sor, itt léptek fel a háromszéki előadók is, az Evilági Együttes és a Kincskeresők néptáncegyüttes, a Székely – Szórvány Partnerségi Program támogatásával. 

 

A Gyulafehérváron és Alvincen szervezett, a reformáció 500 éves évfordulójára emlékező rendezvénysorozat sikeresen húzta alá a székely-szórvány, szórvány-anyaország, magyar kisebbség és többség közötti kapcsolat pozitívumainak nemzetmegtartó erejét. A megemlékezés keretén belül szervezett tudományos konferenciasorozat, a három kiállítás és a Szakszervezeti Művelődési Házban megrendezett ünnepi műsor igazolta, hogy a szórvány lassan feledésbe merült néphagyományait, néptáncát az ilyen jellegű partnerségek keltik ismét életre. A megzenésített versek az Evilági Együttestől, a néptánc, a tudomány és hitélet együttes megjelenítése, a múltból a jövő feladatai felé irányította tekintetünket. Közösségeink az ünnepi pillanatokon túl a háromszéki szórvány-magyar partnerség segítségével ehhez a már zajló, de reményeink szerint leendő nemzetmegtartó munkához kapott elengedhetetlen és fontos támogatást. A mintegy 500 résztvevő ünnepi öröme így az együttműködés sikere is. Olyan siker, amely a program hasznát és tartalmát jelezte. Ez már nem csupán történelem, hanem emberek baráti kapcsolatában rejlik. Tekinthetjük a szórványtársadalom építés fontos momentumának is, amelyhez Kovászna megye is sikeresen járult hozzá” – értékelte Dr. Gudor Kund Botond, gyulafehérvári református esperes.

A gyulafehérvári magyar közösséggel első perctől termékeny, aktív és minőségi testvérkapcsolat alakult ki, az évek folyamán olyan meghatározó eseményekben voltunk partnerek, mint a Bod Péter Emlékév, majd a Bethlen Gábor emléknapok. Nemcsak intézményes szinten működtünk együtt, hanem barátságok szövődtek, közelebb kerültünk egymáshoz. Ez is a célunk, hogy közösségeink megismerjék egymást, hogy megtapasztalják: több az, ami összeköt, mint ami elválaszt" – fogalmazott köszöntőbeszédében Oltean Csongor,  Kovászna megyei tanácsos az ünnepi előadást megnyitóján.

A háromszéki előadók mellett a közel félszáz néző a csombordi Pipacs, illetve a Miriszló Gyöngye és a Magyarlapádi Pirospántlikás néptáncegyüttesek előadásait is láthatták, majd Boros Erzsébet előadó énekeit hallgathatták.

A változékony időjárás ellenére is több százan fordultak meg május 13-án, szombaton a II. Fogarasi Magyar Napon, a fogarasföldi magyarok találkozóján, melyet a református egyház belső udvarán tartottak. Hollanda Tímea és Bokor Csongor Petőfi ösztöndíjas fiatalok immár másodjára mozgatórugói az eseménynek, melyet Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ is támogatott. A fellépők zöme a Brassó megyeiek mellett háromszéki, erdővidéki volt: nagy sikert aratott a Fogarasi Ökumenikus Dalárda, a helyi gyerekek énekes műsora, a brassói Búzavirág és a nagybaconi Pásztortűz néptáncegyüttesek, a baróti Csala Kürtje fúvószenekar, Fehér Katalin énekes  valamint a legnagyobb tapsot arató Classical operettegyüttes. A baróti ZIKE egész nap gyerekfoglalkozást tartott. 

 

Jövő hétvégén, május 20-án, a brassói Reménység Házában a Sokadalomban lép fel az Evilági Együttes, míg a medgyesi Vándorcsizma Néptáncfesztiválon, a pojáni néptánccsoport képviseli Háromszéket.

Hírek