Itt vagy: » Hírek » Megyezászlót kapott a felújított zabolai református templom

Megyezászlót kapott a felújított zabolai református templom

2015. október 2., péntek

Évek óta folyamatos felújítás alatt áll a Háromszék egyik legnagyobb műemléképületének számító zabolai református templom. Szeptember 27-én, vasárnap ünnepi istentisztelet keretében összegezték az elmúlt időszak törekvéseit, és tűzték ki Kovászna megye zászlóját az egyházi és a magyar nemzeti lobogó mellé.

Évek óta folyamatos felújítás alatt áll a Háromszék egyik legnagyobb műemléképületének számító zabolai református templom. Szeptember 27-én, vasárnap ünnepi istentisztelet keretében összegezték az elmúlt időszak törekvéseit, és tűzték ki Kovászna megye zászlóját az egyházi és a magyar nemzeti lobogó mellé.
 
A várfallal körülvett 14. századi templomban idősek és fiatalok, nők és férfiak együtt adtak hálát a közös munkáért, azért hogy sikerült megmenteni a pusztulástól azt a hajlékot, amely a nehéz időkben védelmet nyújtott a zabolaiknak. „Örökösök vagyunk!” - hangzott el az igehirdetésben. Balogh Zoltán, a Kézdi- Orbai Református Egyházmegye esperese rávilágított arra, hogy az összefogás, a közös elhatározás, a jóság és Isten akarata nélkül a gyülekezet nem tudott volna eleget tenni kötelességének.
 
Beke Tivadar, zabolai református lelkipásztor az igehirdetést követően a templom történetét, illetve a felújítási munkálatokat ismertette a hívekkel. Elmondása szerint a templom nagyobb javításai a földrengésekhez köthetőek, így a 18. században megsérült mennyezetet az 1752-ben fenyődeszkából elkészített 124 festett kazetta díszíti a mai napig. Az épülettel nem volt kíméletes az árvíz és a tűzvész sem, ezért az évszázadok során szükség volt a folyamatos felújításra. Az elmúlt években az egyház a gyülekezeti adományokból, helyi, illetve megyei forrásokból oldotta meg a templom külső és belső, valamint a várfal, a torony és a villámhárító javítását, a templom padlására védőpadlót készítettek a mennyezet megóvása végett, járdát készítettek, de a villanyhálózatot is sikerült részben felújítani. A következőkben a csatornázást, és a hibás cserepek kicserélését tűzték ki célul. „A következő években is akad bőven teendő.” fogalmazott a lelkész.  
 
A megyei önkormányzat 26 ezer lejjel támogatta az elmúlt években a zabolai templom felújítását. „Fontosnak tartjuk, hogy megvédjük épített örökségünket a pusztulástól. Addig, amíg a karunk bírja a jó ügyek mellé oda fogunk állni a jövőben is.” mondta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke miközben átadta Háromszék vármegye címeres zászlóját az egyházközségnek.  


 
„A zászló a történelem egyik legfontosabb eleme, jelképe. Minden nemzetnek, így a székelységnek is van egy jelképe, a kék és arany színű zászló, amelyen Háromszék vármegye régi-új címere látható. A templom alapításával körülbelül egykorú az a kardot tartó páncélos kar, amelyen ott van egy szív: a kar határőrvédő elődeinket jelképezi, akik ezer éven keresztül védték a magyar haza és Európa határát is, a szív pedig az áldozatkészséget, hazaszeretetet jelenti. 1437-ben Zsigmond király új címerelemeket adományozott hősi katonáskodásukért a székelyeknek, a ragyogó nap-arcot és a növekvő holdsarlót. A zászlónkon levő három csillag az egykori három székely rendet: primorok, lófők és közszékelye rendjét jelképezi, ugyanakkor utal a Háromszéket alkotó három székely székre is, úgymint Sepsiszék, Kézdiszék és Orbaiszék.” részletezte az elnök, aki arra kérte a jelenlévőket, hogy amikor ezt a zászlót látják, érezzék azt, hogy mindannyian a székely nemzet közösségéhez tartoznak. Érezzék azt, hogy államalapító Szent István király ezer évvel ezelőtt megálmodott országában, a határok feletti magyar hazában minden magyarnak helye van, a Kárpát-medence keleti felén élőknek, nyugati, déli és északi felén élőknek egyaránt. A legidősebb és a ma született magyarnak is. Legyenek büszkék székely történelmükre és zászlójukra, tartsanak össze, mert csak együtt van lehetőség Székelyföld ügyében előre lépni.  
 
Bajkus Sándor főgondnok a gyülekezet nevében fejezte ki örömét és mondott hálát a felújításért, majd a helyi iskolások és a tamásfalvi férfi kórus előadása zárta az eseményt.
 

 

Hírek