Itt vagy: » Hírek » Stratégiai együttműködést kezdeményez a BBTE a háromszéki önkormányzatokkal

Stratégiai együttműködést kezdeményez a BBTE a háromszéki önkormányzatokkal

2021. március 4., csütörtök

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), valamint Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala stratégiai partnerségi szerződés megkötésére készül. Ennek megalapozása érdekében 2021. március 3-án megbeszélést tartott a BBTE képviseletében dr. Soós Anna oktatásért, valamint dr. Markó Bálint, a kihelyezett tagozatokért és a nem hagyományos oktatásért felelős rektorhelyettes a megyei tanács képviselőjével, Tamás Sándor tanácselnökkel, valamint az önkormányzat képviseletében bekapcsolódó Antal Árpád polgármesterrel. A találkozón részt vett dr. Cziprián-Kovács Loránd, a sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat igazgatója és dr. Csák László, a Közigazgatás szak koordinátora.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Dr. Markó Bálint jelezte: a képviselők tartalmas tárgyalásban egyeztették a stratégiai partnerségi szerződés tartalmát, amely lehetőséget biztosít majd az érintett intézményeknek kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést megvalósítani változatos területeken.

Dr. Soós Anna kifejtette: a BBTE és a helyi közösség közös érdeke a sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat fejlesztése, hiszen az mindkettőnek szerves része diákságával és oktatóival együtt. Az együttműködés egyik aspektusa éppen az egyetem már meglévő képzési, továbbképzési programjainak kiegészítése lenne a kihelyezett tagozat kínálatának bővítése által alap- és mesteri képzési szinten egyaránt. Az informatika, a turisztika, illetve a tanárképzés, továbbképzés területén egyaránt olyan programkínálatról lenne szó, amely a helyi közösség fejlődését, előrelépését szolgálja. Dr. Soós Anna kiemelte a BBTE nemrég elindított didaktikai mesteri képzését, amelynek elvégzése a továbbiakban az otthoni közösségbe visszatérve hasznosul a helyi oktatásban.

A háromszéki egyetemi képzés nagy ügynek számít, ezért előbb megteremtettük az összhangot és a mostani stratégiai együttműködés mentén szervezzük a konkrét programokat” – szögezte le Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Szun-ce hadvezért parafrazálva. „A közigazgatási szak stratégiai jelentőségű számunkra Székelyföldön, az önkormányzatok rekrutációja szempontjából is. Ha csak a megyei tanács és a hozzátartozó intézményeket nézzük, jelenleg 1960 személy dolgozik nálunk. Ezek jó része olyan szakember, akiknek értékes tudást nyújthat a BBTE kihelyezett tagozata, legyen szó közbeszerzési folyamatokról, pályázatírásról, digitalizációról stb. és ezeket a továbbképzéseket anyagilag is finanszírozni tudjuk. Természetesen az utánpótlás szempontjából is fontos a minőségi oktatás a közigazgatási szakon” – hangsúlyozta a tanácselnök, aki elmondta, számos konkrét kérdésben egyeztettek az egyetem vezetőivel.

Javasoltuk, hogy gyakorlati szakembereket is vonjanak be a képzésekbe, hogy az elméleti képzés mellett a valóságra is készítsék fel a diákokat, hogy már a szorgalmi időszakban is kapcsolódjanak be olyan szakemberek, akik az adott területen működnek. Ugyanígy a szakdolgozat témájának kitalálásakor a tanárok mellett az adott területen tevékenykedő mentorok bevonását szorgalmazzuk. Fel kell készülni a koronavírus-járvány utáni időszakra, ezért javasoltuk, hogy legyen képzés és továbbképzés a panziótulajdonosoknak. Ez a turizmus szempontjából fontos az egész térségre nézve” – sorolta a tanácselnök.

Új fejezetet szeretnénk nyitni a kihelyezett tagozat életében, az egészségügyi válság nemcsak problémákat, hanem különböző lehetőségeket is hozott, gyakorlatilag az online képzés közelebb hozta a tudást” – hangsúlyozta, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint ez az együttműködés egy sepsiszentgyörgyi Restart BBTE programelképzelés.

Ma az idő a legértékesebb, ezért sem mindegy, hogy hány év alatt szerez valaki versenyképes tudást. Most lehetőség nyílik, hogy a sepsiszentgyörgyiek rövidebb időtartam alatt versenyképes tudást szerezzenek, ami nyilván versenyképes jövedelmet is jelent. Ugyanakkor fontos érték Székelyföldön a magyar nyelvű közigazgatás, amit tovább kell erősíteni. Ma már a közszférában versenyképes jövedelmet biztosítunk, és fontos, hogy felkészült munkatársakat tudjunk alkalmazni” – fejtette ki a város vezetője. Mint bejelentette, az egyetemmel közösen a sepsiszentgyörgyi önkormányzat még idén nyelvtanulási programot indít, ezer személy kaphat ezer lejes ösztönzőtámogatást, hogy a románok magyarul, a magyarok románul tanuljanak, a cél az, hogy a program végére egy szinttel feljebb lépjenek nyelvtudásban. Ugyanakkor az is jó hír, hogy az egyetemmel közösen uniós forrásokat is lehívhatnak, tette még hozzá a polgármester. „Úgy az EU helyreállítási alapjából, mint a Regionális Operatív Programból tudunk pályázni, nem vagyunk versenyhelyzetben a kolozsváriakkal, ugyanis a Központi Fejlesztési Régióhoz kell benyújtanunk a projekteket” – mondta Antal Árpád, aki optimizmusának adott hangot, hogy tíz év múlva többezer egyetemista fog tanulni Sepsiszentgyörgyön a BBTE-n és a Sapientia Egyetemen.

Dr. Markó Bálint ismertette azokat a fejlődési irányokat, amelyekben a kihelyezett tagozat és a helyi önkormányzat közötti együttműködés elmozdíthatja a helyi közösséget. A rektorhelyettes felhívta a figyelmet arra, hogy a BBTE az ország legnagyobb egyeteme, ami önmagában véve nem jelentené egyben a minőséget is; a BBTE esetében azonban ez a két faktor egybeesik, amint a különböző nemzetközi rangsorok (THE, URAP, QS, illetve országszinten az Egyetemi Metarangsor) is igazolják. A kiválóság kötelesség is, nem csak az oktatás és kutatás terén: az intézménynek kötelessége a társadalom irányába hasznosítani a megvalósításait. Az egyetem folyamatosan reagál a közösség igényeire, többek között a különböző oktatási formák biztosításának igényére – gondolhatunk nyílt kurzusokra, továbbképzési programokra, tanárképzésre, amelyek a helyi közösség fejlesztésére szolgálnak. „Ez közös játék, egy kooperatív tér; ha megfelelően játszunk, ha megfelelően vagyunk ott, akkor a helyi közösség fejlődése, visszahatva ránk, a mi fejlődésünket is lehetővé teszi, mert mi szerves rész vagyunk a közösségnek” – fejtette ki dr. Markó Bálint. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a BBTE kihelyezett tagozataival – beleértve a két, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön működő kart – hálózatként működik, és ereje éppen ebben rejlik, hogy helyi igényekre helyi megoldásokat tud – többek közt a közös projektek által – nyújtani. Az egyetem a lokalitást tartalmilag, nyelvileg és formailag rugalmas képzésekkel biztosítja. Az együttműködés a három intézmény között tehát nem csupán üdvözlendő, hanem természetes is.

Hírek