Itt vagy: » Hírek » Szülőfalujában köszöntötték a 90. éves Egyed Ákost - Történészgenerációk példaképe

Szülőfalujában köszöntötték a 90. éves Egyed Ákost - Történészgenerációk példaképe

2019. november 24., vasárnap

Szülőföldjének tartja Háromszéket, Erdővidéket, Bodost, sőt, szülőfalujának dolgos népe mintaként szolgált, próbálta életét úgy alakítani, hogy szolgálat legyen, osztotta meg Dr. Egyed Ákos történész gondolatait Bodoson a református templomban. A népszerű történészprofesszort, akadémikust 90. születésnapja alkalmából szülőfalujában köszöntötték, a református templomban vasárnap tartott ünnepségen nemcsak a falu lakói vettek részt, hanem Sepsiszentgyörgyről, Kolozsvárról és Budapestről is érkeztek barátok és ismerősök, pályatársak személyesen üdvözölni a népszerű történészt.

Szülőföldjének tartja Háromszéket, Erdővidéket, Bodost, sőt, szülőfalujának dolgos népe mintaként szolgált, próbálta életét úgy alakítani, hogy szolgálat legyen, osztotta meg Dr. Egyed Ákos történész gondolatait Bodoson a református templomban. A népszerű történészprofesszort, akadémikust 90. születésnapja alkalmából szülőfalujában köszöntötték, a református templomban vasárnap tartott ünnepségen nemcsak a falu lakói vettek részt, hanem Sepsiszentgyörgyről, Kolozsvárról és Budapestről is érkeztek barátok és ismerősök, pályatársak személyesen üdvözölni a népszerű történészt.

A háromszéki hagyományőrző huszárok sorfalat állva, tiszteletadással köszöntötték a templomba érkező Egyed Ákost és családját. Az ünnepi istentiszteletet követően a bodosi közösség a helybéli gyerekek és az asszonykórus előadásával köszöntötte a falu híres szülöttjét, aki az ugyancsak bodosi származású feleségével, Fábián Emesével együtt meghatódva követte végig a műsort.

Demeter László, Erdővidék Múzeumának igazgatója, a Tortoma Könyvkiadó vezetője felidézte, hogy az elmúlt többszáz esztendőben számos szellemi nagyság emelkedett ki Erdővidékről. „Ezek közé tartozik Egyed Ákos professzor is, akinek sokat köszönhetünk, hiszen művei révén megismerhettük Székelyföld, Erdély történetének számos vetületét, megerősödve nemzetünk iránti szeretetben és ragaszkodásban” – hangsúlyozta, majd a születésnapi ajándéknak szánt meglepetéskötetet adta át Egyed Ákosnak. A Háromszék Vármegye Kiadó és a Tortoma Kiadó közös gondozásában jelent meg az Adalékok Székelyföld történetéhez – Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére című könyv. A Demeter László és Benkő Levente által szerkesztett kötet 34 szerző 33 tanulmányát tartalmazza, amelyek székelyföldi témákat dolgoznak fel.

Igazi kitüntetés ez a kötet, ennél nagyobbat elképzelni sem tudtam volna” – jegyezte meg elérzékenyülve Egyed Ákos, aki ígérte, el is fogja olvasni a vaskos kötetet, ugyanis biztos abban, hogy tanulni lehet belőle és erőt ad a folytatáshoz.

Egyed Ákos Háromszék 1848-1849 című kötete generációk számára vált meghatározóvá, idézte fel Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. „Egyed Ákosnak hála, Gábor Áron hiteles történetét nemcsak mi, hanem a nagyvilág is alaposan megismerhette. Neki köszönhetjük, hogy büszkén gondolunk és emlékezünk elődeinkre, arra az időszakra, amely dicsőséges korszaka volt és maradt a magyar történelemnek. Úgy írta meg ezt a könyvet – és a többit is –, hogy 1989 után egyetlen vesszőt sem kellett módosítani benne. Azért van ez így, mert a székelység valós történetét hitelesen jegyezte le és adta tovább az utókornak” – hangsúlyozta a tanácselnök. Mint fogalmazott, az ünnepség és a most megjelent kötet a „megbecsülés jele, a tiszteleté, a köszöneté: azért, hogy ragaszkodott és vigyázta is történelmünket. Mi is ragaszkodunk Egyed Ákoshoz és vigyázunk is rá”.

Barót város önkormányzata részéről Szakács László alpolgármester köszöntötte a professzort, majd Csikány Tamás ezredes, hadtörténész méltatta Egyed Ákos szerepét számos történész pályaválasztásában. „Egyed Ákos életpályája a történészi tisztességről szól, a levéltári források bűvöletében él és ezeknek köszönhetően készültek munkái, amelyek – azt hiszem – az egész történésztársadalomnak Magyarországon és a Kárpát-medencében példaképként szolgálhatnak” – emelte ki a hadtörténész.

Egyed Ákos megköszönve a ráirányuló figyelmet, a történelem, a szülőföld és az anyanyelv iránti szeretet és gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Felsorolva életének fontos állomásait – a bodosi indulást, ahonnan sok emléket, tapasztalatot vitt magával, a sepsiszentgyörgyi éveket, ahol kiváló pedagógusoktól tanult, majd Kolozsvárt, Erdély fővárosát, ahol ma is él, – a történész munkájának hozadékáról beszélt. Ismerni kell a múltat, a történelmet, kutatni és terjeszteni, mert akkor lesz jövője a magyar közösségnek, ha az emberek öntudatosabbak a nemzeti történelmet illetően. A székelység tanulságos történelme arra világít rá, hogy a fennmaradáshoz, megmaradáshoz elengedhetetlen a szülőföld iránti szeretet, szögezte le Egyed Ákos. „Az anyanyelvhasználathoz való joggal élni kell, védjük identitásunkat, erősítsük magyarságtudatunkat, történelmi, nemzeti tudatunkat és akkor bizonyosan lesz még magyar jövő” – bátorította az egybegyűlteket az akadémikus.

Az ünnepség zárómomentuma Oláh Badi Alpár (tenor) és Bokor Zsuzsanna (zongora), a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárainak előadása volt. Egyed Ákos professzor köszöntésére a XXVII. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében kerül sor, amelyet a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és Erdővidék Múzeuma november 19-24. között szervez meg hat településen.

Hírek