Itt vagy: » Hírek » Történelmünk kötelez

Történelmünk kötelez

2019. augusztus 6., kedd

A 170 évvel ezelőtti kökösi csatára és Gábor Áron halálának évfordulójára emlékezetek kedden délután azon a helyszínen, ahol a csata egykor zajlott.

A 170 évvel ezelőtti kökösi csatára és Gábor Áron halálának évfordulójára emlékezetek kedden délután azon a helyszínen, ahol a csata egykor zajlott.

A megyei önkormányzat Háromszék nem alkuszik programsorozata keretében, a kökösi Gábor Áron emlékműnél megtartott rendezvényen Nagy Zoltán történész, huszár hagyományőrző köszöntötte az egybegyűlteket. „Egykor ezekben a délutáni órákban ért véget a kökösi csata, egy győztes csata, mely a székelység történelmének meghatározó pillanata volt. Nem is a csata nagysága vagy halottainak száma az, ami az emlékezetünkben megmaradt, hanem az, hogy ebben a csatában vesztette életét Gábor Áron, a híres ágyúöntő, a székelyek nagy büszkesége.”

Tăraș Silviu, Kökös község polgármestere felidézve a csata jeleneteit elmondta, minden évben megemlékeznek azokra a hőstettekre, arra az emberi nagyságra, amely példaértékű a közösség számára. Kiemelte, számos kérdés vetődhetett fel a történelmi jelentőségű pillanatok során, de nem volt kérdés az, hogy Székelyföldnek hol van a határa. Lévén, hogy 1849-re már szinte ezeréves történelme van mindannak a sorsdöntő fordulatnak, ami alapján kialakul egy szellemi, lelki és érzelmi tér, mindennek vannak tárgyi jelei, és ezek annak a 170 éves történelmi emlékezetnek a megnyilvánulásai, amelyeknek egyik és másik példáját településeinken láthatjuk.

A székelyek példaértékű kitartásról, elhívatásról és akaraterőről tettek bizonyságot a történelem során. Az ők tetteik ma is köteleznek. Ünnepi beszédében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke kihangsúlyozta: „A nagy különbség, ami minket, székelyeket elválaszt a Székelyföldet körbevevő ország népeitől, hogy más nemzeteknél az ünnep a naptárba szabadnappal van beírva. Mi viszont a lelkünkben hordozzuk, a csontunk velejében érezzük történelmünk fordulópontjait. Az a nagy különbség, hogy mi hiszünk benne! Gábor Áron is hitt az álmában. Abban, hogy a kilátástalan, vesztesnek hitt helyzetből ki lehet törni. Arról álmodott, hogy eszükkel, karjuk erejével megvédik a székelyek szabadságát. Ezt álmodta a székely nemzeti hős. 170 év telt el Gábor Áron halála óta, és mi még mindig valljuk Gábor Áron szabadságba vetett hitét. Mi minden évben a magyarok Istenére esküszünk, hogy kitartunk a szabadság mellett.”

Az eseményen Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja elmondta: „Amiként 170 éve a szabadságharc dicső eseményeit itt, Háromszéken vérrel, lelkesedéssel, hittel és munkával írták, úgy a ma felmerülő nehézségek és feladatok megoldásához is szükség van lelkesedésre, hitre, munkára és ama székely leleményességre. Ha igazságos jogokról van szó, szükség van a tettrekészségre és önfeláldozásra a hétköznapokban is.”

Az eseményen közreműködtek a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület és a Hannoveri Huszárezred uzoni hagyományőrzői, valamint a kökösi Gábor Áron Gimnázium diákjai és a helyi Harmónia vegyeskar. Áldást mondott Kovács Levente, református lelkipásztor. Az esemény az emlékkoszorúk elhelyezésével és a himnuszok eléneklésével ért véget.

A székelyek híres ágyúöntőjére csütörtökön, 12 órától kopjafa állítással és végtisztességtétellel emlékeznek az eresztevényi síremléknél a Háromszék nem alkuszik programsorozat révén.

Hírek